Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ШАНС ЗА ЗАЕТОСТ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Министерство на Регионалното развитие и благоустройството

Инициативи на пазара на труда

Проект: BG 0102.05.05.031

Проектът се финансира от ЕС  За проекта
  За ЕС
  Финансови условия, кандидатстване и регистрационни формуляри
  Професионално обучение в ЕС
  Новини

 

Цели на проекта:
  Професионално обучение на безработни лица по професии от шивашкото производство и туристическите услуги;
  Повишаване квалификацията на работници от шивашкото производство и туристическите услуги чрез професионално обучение, съответстващо на изискванията на пазара на труда;
  Понижаване на безработицата сред дългосрочно безработни лица в Габровска област;
  Повишаване на шанса за заетост на дългосрочно безработни лица чрез квалификация за професии, за които има търсене на пазара на труда и умения за представяне при търсене на работа;
  Разширяване на възможностите за преквалификация на работниците в шивашката промишленост и туризма;
  Увеличаване конкурентноспособността на фирмите от шивашкото производство и туристическите услуги в Габровска област чрез осигуряването на квалифицирана работна ръка;
  Популяризиране на програма ФАР, проекта "ИНИЦИАТИВИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА" и резултатите от осъществяването му.

Обучение:

Обучение на безработни и заети лица по програмите "Оператор на машини в шевното производство", "Шивач" и "Сервитьор".
Обучението е съобразено с държавните образователни изисквания за получаване на нова квалификация.
В курса "Оператори на машини в шевното производство" ще бъдат обучени 55 безработни и 15 бр. заети лица. Продължителността на курса е 20 дни и един ден изпит. Обемът на практическите занятия е около 80 % от времетраенето на курса. От всички завършили този модул ще бъдат подбрани 29 безработни и 8 заети лица, които ще продължат обучението по следващия модул - "Шивачи".
В трите курса за "Сервитьор" ще бъдат обучение 12 безработни и 22 заети лица. Обучението се води по два модула - "Сервитьор в общественото хранене" и "Сервитьор при особени случаи".
Продължителността на обучението е 38 дни и един ден изпит.
Всички безработни преминават през мотивационно обучение в началото и в края на обучението:
  "Адаптация и мотивация на безработни за обучение и последващо търсене на работа като наемен работник" - с продължителност 5 дни;
  "Умения за представяне при търсене на работа" - с продължителност 3 дни.
След приключване на обучението курсистите получават държавно утвърден документ Удостоверение за професионална квалификация.

Партньори

 

Национален център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Габрово - водещ партньор; обучаваща организация в направление "Обществено хранене" и "Допълнителни умения"

 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Габрово - обучаваща организация в направление "Шивашко производство"

 

"Буря" АД - Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Шивашко производство", преквалифицира свои работници

 

"Хемустурист" АД - Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Обществено хранене"; преквалифицира свои работници

 

"Еделвайс трахтен и спортуер" ООД - Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Шивашко производство", преквалифицира свои работници

 

Габровска търговско-промишлена палата - предоставя офис, оборудване и софтуер за проекта; организира цялостно информационно-рекламната кампания и подготовката на информационните материали за професионалното обучение; подпомага финансово дейността по проекта в зависимост от движението на средствата от донора; подпомага методически екипа на проекта

 

Община Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Допълнителни умения"; подпомага подбора на безработни лица за обучение

 

Подкрепящи организации

 

 

Дирекция "Бюро по труда" - Габрово и поделенията в Трявна и Дряново - подпомага подбора на трайно безработни лица за обучение

 

 

Областна администрация Габрово - участва като наблюдател в Координационния съвет на проекта; предоставя зала за пресконференция

 

Община Трявна и Община Дряново - подпомагат подбора на безработни лица; осигуряват административна подкрепа на екипа на територията на Общината

 

КТ "Подкрепа" Габрово - участва в изготвянето на критериите за избор на безработни, предоставя консултант по трудово право

 

Фирми от Габровска област, участващи в проекта:

"Витекс" АД, "Тегет" ООД, "Габрово тур" ООД, "Боженци тур" ООД, "Мис 2000" ООД - Габрово, "Орлово гнездо" ООД - Дряново, "Сикра" ООД - Трявна

 

За конкатки:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП - КЛОН ГАБРОВО
пл. "Възраждане" 1
тел./факс: 066-80 31 42; 80 41 83
е-mail: Office@chamber-gabrovo.com
Г-н Иван Милев
Г-жа Дарина Байчева

 

 

Мненията, изразени в документа, са на НЦПО - клон Габрово и по никакъв начин не бива да се приемат като отражение на официалното становище на ЕС.

 

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information