English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

  ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector

 

ПЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА


Петата последна работна среща на партньорите по проекта се проведе на 9 и 10. октомври 2009 г. в Палермо, Италия. Всяка страна-партньор представи дейностите си по разработването на квалификационна рамка за автомобилния сектор и резултатите от анкетата, проведена на база на разработения по проекта въпросник. Беше обсъден модел за трансфер на кредити във връзка със секторната квалификационна рамка.


Моменти от срещатаМоменти от срещата


Моменти от срещата


Сицилианска реалностСицилианска реалностСицилианска реалност
Сицилианска реалност
Сицилианска реалност
ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА


Четвъртата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 10. и 11. април 2009 г. в Габрово. След преглед на изпълнението на задачите по проекта във всяка страна-партньор, от ITB Бремен беше предложена концепция за ECVET - система за трансфер на кредити в професионалното обучение и бяха дискутирани нейните основни аспекти в контекста на европейските препоръки. Бяха представени и резултатите от срещите на Консултативните съвети във всяка от страните-партньори. Ръководителят на проекта проф. Шпьотл представи версия на квалификационна рамка за автомобилния сектор Той изтъкна, че изискванията за квалифициран труд и технология са от особена важност и поради това трябва да бъдат в центъра на по-нататъшните разсъждения.
Проф. Шпьотл даде информация за международната конференция DECOWE, която ще се проведе от 24. до 26.09.2009 г. в Любляна – Словения. Поради важността на тази конференция беше взето решение партньорите по проекта да участват в нея и проведат кратка работна среща.
Последната работна среща на партньорите по проекта ще се проведе през м. октомври 2009 г. в Палермо, Италия.Партньорите по проектаМоменти от срещатаМоменти от срещата

 

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА


На 10. и 11. декември 2008 г. във Виена – Институт за изследване на професионалното образование (IBW), се проведе третата работна среща на партньорите по проекта. Бяха дискутирани следните въпроси: състояние на работата по проекта във всяка страна-партньор, представяне на рекламната брошура на проекта, окончателно обсъждане на “Дефиниция на използваните термини”, дискусия оотносно създаването на квалификационна рамка за автомобилния сектор и системата за трансфер на кредити в професионалното обучение, сформиране на консултативен съвет във всяка страна-партньор.
Беше решено следващата работна среща да се проведе през месец април в гр. Габрово.


Моменти от срещатаМоменти от срещата


Предколедна Виена - феерия от светлини, красота и настроениеПредколедна Виена - феерия от светлини, красота и настроение
Коледен базар пред паметника на императрица Мария Терезия
Паметникът на Йохан Щраус в Градския парк
Дворецът ХофбургДворецът БелведереВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА


На 19 и 20 юни в Любляна, Словения се проведе втората работна среща на партньорите по проекта. Университетът в Любляна, който е партньор по проекта от словенска стана, е едно от най-големите висши учабни заведения в Европа. Ема над 62 хиляди студенти в 22 факултета. Срещата се проведе във факултета за социални науки. Партньори представиха първите варианти на анализите на “домейна” и професионалното обучение, свързано с автомобилния сектор в собствените си страни. Коментирани бяха разликите в отделните страни и начинът на приравняване на съществуващите начини на професионално обучение и техните резултати към европейските квалификационни рамки. Анализът за България показа, че структурата на професионалното образование, въведените степени, структурата на държавните образователни изисквания са близки до структурата на европейските квалификационни рамки, което ще улесни направата на съответствията. Първоначалният анализ за България и презентацията могат да се намерят в меню “документи”. Вече е активен и международния сайт на проекта. www.careasyvet.net . Следващата среща ще бъде през декември във Виена, Австрия.Моменти от срещатаАвстрийските партньориМария от ФранцияБиблиотеката в ЛюблянаРомантиката на крайбрежната улицаТройният мост
 

Мостът с обувкитеПоглед отгоре на ЛюблянаДраконът е символ на ЛюблянаСградата на общината е архитектурен паметник от 17 век.ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

  

Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 13 и 14 декември 2007 в гр. Бремен, Германия. Градът на бременските музиканти е не само стар исторически град с богати културни традиции и интересна архитектура, а и голям университетски и изследователски център. Срещата се проведе в Института за технологии и образование към Университета в Бремен, който има богат опит с проекти в областта на професионалното обучение. Разположен е в нова и модерна сграда, непосредствено до която се намира Центърът за космически изследвания.  Институтът има собствена организация с над 70 сътрудника, които се занимават с развитието и научното подпомагане на професионалното образование и обучение.

На срещата бяха разяснени целите и задачите на проекта, методите на работа и дейностите, които ще бъдат извършвани от всеки партньор. Беше проведена дискусия за ситуацията на професионалното обучение във всяка от страните – партньори по проекта.
Моменти от работната среща на партньорите по проекта


Моменти от работната среща на партньорите по проекта


Моменти от работната среща на партньорите по проекта


На чаша тъмна бира в типичен баварски ресторантСградата на Института за технологии и образование към Университет Бремен – водещ партньор по проектаКулата в Център за космически изследвания в университетския град, в която се провеждат опити за изследване на безтегловността


Кулата в Център за космически изследвания в университетския град


Прочутите Бременски музиканти


Кметството в Бремен, строено преди 600 години. Единственото кметство в Германия без разрушения през Втората световна война. През 2004 г. е обявено от ЮНЕСКО като част от световното културно наследство


Кметството в Бремен


Паметникът на Роланд – символ на борбата за граждански и пазарни права на бременските граждани през 16 век. Заедно с Кметството е обявен от ЮНЕСКО като част от световното културно наследствоПаметникът на Роланд
Шноор – най-старият квартал на Бремен, датиращ от преди 600 години


Шноор – най-старият квартал на Бремен, датиращ от преди 600 годиниКатедралата “Санкт Петри” от 14-ти векКоледният пазар на “Марктплатц” в Бремен е най-големият и най-романтичен коледен пазар в Северна ГерманияКоледен пазар на “Марктплатц” в Бремен


Коледен пазар на “Марктплатц” в Бремен

 

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information