Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

  ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector

 


 Leonardo da Vinci

“Lifelong Learning” programme 2007 – 2013

 


ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector


 

НЕОБХОДИМОСТ:

Проектът е посветен на професионалното обучение в автомобилния сектор – производство, сервизно обслужване и ремонтни дейности. Продиктуван е от необходимостта да се проучат и анализират националните системи за професионално обучение, да се разработи квалификационна рамка, която да отговаря на европейските квалификационни изисквания и да се даде възможност за европейски трансфер на кредитни точки в професионалното образование в този сектор.  

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Всички лица, работещи в автомобилната промишленост, сервизното обслужване и ремонта на автомобили, както и доминиращите в тези сектори обучителни и квалификационни профили.

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Създаване на система за трансфер на кредитни точки като база за съвместимост на компетентностите в автомобилния сектор.

 

ПАРТНЬОРИ:

ГЕРМАНИЯ:

Институт за технологии и образование към Университет Бремен;
Областна администрация гр. Кьолн;
Академия ДЕКРА Щутгарт;

АВСТРИЯ:

Институт за изследване на професионалното образование Виена

БЪЛГАРИЯ:

Габровска търговско-промишлена палата;

ФРАНЦИЯ:

CREDIJ - Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта, Париж;

ИТАЛИЯ:

SINTESI - Служба по заетоста на провинция Бреша

СЛОВЕНИЯ:

Университета в Любляна.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Ноември 2007 – ноември 2009


Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information