English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

Област Габрово се намира в северната централна част на Стара планина и на Република България и граничи на юг с област Стара Загора, на североизток с област Велико Търново и на северозапад с област Ловеч.

Разстояние до главните градове в страната:
  От София - 220 км;
  От Варна - 274 км;
  От Бургас - 234 км;
  От летище Горна Оряховица - 60 км.

Основните благоприятни страни на географското положение на областта за развитието на икономиката в региона са:
  кръстопътното й местоположение;
  транспортната й обезпеченост.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information