Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ И РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

INSTRUMENT ZUR KOMPETENZANALYSE UND - SCHOPFUNG

1


Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост". Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт по трудово-правни науки към Рурски университет гр. Бохум - Германия, а останалите партньори са от България, Холандия, Унгария, Испания и Гърция.

Същността на проекта е трансфер и адаптиране за страните на партньорите на метод за оценка на компетентности и стойността на заплащането, разработен и прилаган успешно в Холандия.

Накратко методът се състои в следното: периодично се прави оценка от трета, независима страна на качеството и пригодността на лицата, които работят по програми за субсидирана заетост. Оценката дава възможност да се определи какъв процент от компетентностите на наетото безработно лице отговарят на заеманата длъжност. Фирмата, наела такова лице, заплаща същия процент от дължимото възнаграждение. Останалата част се поема от държавата или общината. Методът е особено полезен и за работодатели, ползващи мерките за субсидирана заетост, тъй като дава възможност за определяне стойността на труда и "ценността" на работника за фирмата. Определянето на компетентността на работника се извършва въз основа на ориентиран към определени критерии въпросник, под формата на интервю.

 

     Описание на проекта  

 Събития  

 Партньори

 Контакти

 Документи 

 Печатни материали
 Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information