Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

HR Center

Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Lifelong learning

       
Наименование на проекта: Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Финансиране: Европейска комисия

Програма: Учене през целия живот

Секторна програма: Леонардо да Винчи, дейност “Мобилност”

Водеща организация: Габровска търговско-промишлена палата
Партньор: SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH, гр.  Кемниц, Германия

Ръководител на проекта: Галина Михнева,  тел.066 80 31 42

Цели: Запознаване с Европейските стандарти в областта на обучението по балнеотуризъм;
 - Придобиване и усвояване на иновативни знания и умения в управлението на процеса на обучението по балнеотуризъм; 
 - Постигане на по-високо качество на преподаване и създаване на нова специалност по балнеотуризъм;
 - Осигуряване на по-висока конкурентноспособност на обучителната организация на ГТПП на пазара на образователни услуги;
 - Подпомагане развитието на подотрасъла Балнеотуризъм в България.

Дейности:
  1. Информиране на потенциалните участници.
  2. Предварителен подбор на участници.
  3. Езикова подготовка по немски език и културна подготовка.
  4. Окончателен подбор на участниците.
  5. Провеждане на мобилността в Германия.
  6. Подготовка на модул за обучение по балнеотуризъм.

Очакваните резултати:
  - Повишени  професионални умения и компетенции на бенефициентите чрез усвояване на нови форми на преподаване и управление с цел  по-добро обвързване на професионалното обучение с практиката;
  - Повишени езикови и интеркултурни компетенции на бенефициентите;
  - Разработени концепция и насоки за внедряване на обучение по балнеотуризъм в ЦПО към ГТПП;
  - Придобити познания за предимствата от въвеждане на системите за качество в балнеотуризма –утвърждаване на европейския пазар на балнеотуризма.

Участници:
Участници в проекта са 7 мениджъри от туристическия сектор и обучители, работещи в областта на професионалното обучение.

Времетраене: октомври 2013 - септември 2014.Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

Обучение

Обучение балнеотуризъм

Иновативни
европейски практики
и трансфер на модел
за професионално
обучение в сферата
на балнеотуризма


Завършени проекти

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information