Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

1

Определени са кандидатите за участие в мобилност по проект на ГТПП
11.11.2013, ГТПП


Селекционната комисия при ГТПП определи 10 кандидата, които да продължат във втората селекционна фаза на проект “Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма» за участие в мобилност в гр. Кемниц, Германия в периода 03-11 май 2014 г.
Подбраните участници ще бъдат включени в обучение за езикова и културна подготовка и в зависимост от показаните резултати от обучението ще бъде направена окончателната селекция.
Списъкът на класираните кандидати се намира в Габровската търговско-промишлена палата.

За допълнителна информация: Галина Михнева – 066 80 31 42, e-mail: office@chamber-gabrovo.comКонкурс за подбор на кандидати в проект "Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма"
29.10.2013, ГТПП


Във връзка с изпълнението на дейностите по проект №2013-1-BG1-LEO03-08809 ГТПП обябява конкурс за набиране на специалисти в областта на балнео и СПА туризма и професионалното обучение за участие в мобилност в SWA Weiterbildungsakademie Sachsen, Германия в периода 04-11.05.2014 г. за обучение по "Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма". Документите за кандидатстване се подават в Габровската търговско-промишлена палата, гр. Габрово, ул. "Брянска" 30.

Краен срок: 17.00 ч. на 06.11.2013 г.

Пълният текст на обявата, както и образци на документи за кандидатстване са достъпни тукГТПП стартира работа по проект „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма”
29.10.2013, ГТПП


Проектът „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма” се изпълнява от ГТПП в рамките на програма „Учене през целия живот” (секторна програма „Леонардо да Винчи”) и е насочен към запознаване с иновативни практики, заимстване на положителен опит и идеи от немската система за професионално образование в областта на балнеотуризма, които да се адаптират и приложат в клона на лицензирания Център за професионално обучение към ГТПП.

Целите, които ще се постигнат с изпълнението на проекта са:
- обогатяване знанията и повишаване професионалната квалификация на изпълнителските кадри в областта на балнеотуризма;
- изучаване на немския модел на обучение по балнеотуризъм / SWA Академия в Кемнитц, Германия, е с доказани постижения в обучението по балнеотуризмъм. Тя прилага методологията и стандартите на Европейската СПА асоциация и се намира в район със силно развит балнеотуризъм/ 
- запознаване с предимствата от внедряване на системи за качество в балнеотуризма с оглед трансфериране на опита в България;
- проучване на немския опит в областта на ефективното управление и източниците за финансиране на институции на професионалното образование и адаптиране на придобития опит в България;
- провеждане на обучителни визити в часовете по практика, посещения на центрове и школи, работещи в областта на професионалното обучение;
- разработване на концепция и насоки за внедряване на обучение по балнеотуризъм в Центъра.

Габровска търговско-промишлена палата, съвместно с партньора си SWA Академия в Кемнитц, Германия /Академия за професионално образование и продължаващо професионално обучение - SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH/, ще обучи през май 2014 г. седем специалисти от сферата на балнеотуризма в Германия. Участниците ще придобият нови професионални знания и умения, ще подобрят уменията си за общуване на чужд език, ще изградят междукултурни компетенции и ще създадат професионални контакти.  

       Покана
Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

Обучение

Обучение балнеотуризъм

Иновативни
европейски практики
и трансфер на модел
за професионално
обучение в сферата
на балнеотуризма


Завършени проекти

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information