News

To browse the news, please choose Year and Month below the calendar and click . The Calendar then shows the days of choosen month of the year. The dates with news are links. Click on coresponding link (date) and you will see a list with news for this date.

If you have not choose a specific sector the news lists shows news from all sectors.

 

Sectors

» Domestic News
» World News
-
» All sectors

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

"Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания”

02.09.2013, БТПП

БТПП, по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България

София

 

Предстои кръгла маса на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания”

БТПП, по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България, организира на 24 септември от 14 часа в БТПП кръгла маса с дискусия на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания".
Акцентите ще бъдат поставени върху:
Декапитализацията, като масов проблем за българските дружества и правата на инвеститорите при сделки, свързани с погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.
Методологични проблеми при искания за оценка на вземания, които са финансови пасиви в декапитализирани дружества. Счетоводни аспекти при погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (Приложение 19 към Международни стандарти за финансово отчитане);
Необходимост от единен подход при оценка на финансови активи и пасиви, в т.ч. оценка на вземания, при липса на пазарна статистика и официализиран национален дългов пазар или клирингова къща.
Във форума ще участват представители на заинтересовани институции и организации, в т. ч. Министерство на финансите; Българска народна банка – Банков надзор; Комисия по финансов надзор; Агенция по вписванията; Институт на дипломираните експерт счетоводители; Камара на независимите оценители в България; Сдружение „Камара на професионалните оценители”; представители на Стопански факултети на водещи висши учебни заведения, фирми и експерти, занимаващи се с преструктуриране на търговски дружества, сертифицирани финансови анализатори.
Заявяване на участие - до 10 септември
Програма и Регистрационна форма – на адрес: http://www.bcci.bg/news/6038


Ива Иванова
Експерт Връзки с обществеността
Българска търговско-промишлена палата
София, ул.“Искър“ № 9
Т:+359 2 8117 445 M:+359 888 283 685
e-mail: pr@bcci.bg


 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.