Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

Leonardo

TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

TRIFT (Transfer of innovation into the area of foreign trade)

TRIFT

       
     ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА

     В 27-те страни-членки на ЕС съществуват 27 различни образователни системи на различни нива. Например, обучението “Търговец – търговия на едро и дребно” в Германия е първоначално обучение по дуалната система, а във Великобритания е последващо обучение за абсолвенти с търговско образование. Това различие възпрепятства обучаващите се да завършат своето образование в чужбина, тъй като не става веднага ясно какво може да се научи там и в какво съотношение е наученото спрямо изискванията в родната страна на обучавания. Работодателите са изправени пред подобен проблем: реализацията в европейските страни е трудна, тъй като собствените компетентности не могат да се свържат с изискванията на целевата страна. Липсва европейска прозрачност и сравнимост. Това е мотивът за разработване на TRIFT.

     ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

1. На методическата база на VQTS (Vocational Qualifications Transfer System = Система за трансфер на професионални квалификации) петте партньора разработиха съвместно Матрица на компетентностите за професионална област “Външна търговия”, която позволява сравнимостта и прозрачността както на профилите на компетентностите на целите образователни процеси, така и на отделните лица.

За тази цел въз основа на работните процеси във фирмите и с помощта на експерти от практиката бяха разработени Области на компетентност, които характеризират и структурират работата в тази професионална област.

За всяка от тези области на компетентност бяха дефинирани Нива на развитие на компетентностите. Тези степени отразяват развитието на компетентности в съответната област, по правило от просто към сложно, и се надграждат една върху друга.

Областите на компетентност и съответните Нива на развитие на компетентностите образуват съвместно Матрица на компетентностите за област “Външна търговия” и обхващат целия образователен диапазон между училищното и висше образование.

В Матрицата на компетентности след това се съставят Профили на компетентностите чрез групиране на компетентности в различни Области на компетентност и на различни Нива на развитие на компетентностите. Профилите на компетентностите могат да съдържат изисквания относно компетентностите за целите образователни процеси, или мерки за последващо допълнително обучение, но също и компетентностите на отделни служители или изискванията на работодателите относно длъжностните характеристики. Тъй като за участващите в проекта страни е била разработена една единствена Матрицата на компетентностите, Профили на компетентностите от този вид могат да се разбират добре от една страна в друга страна: прозрачността и разбираемостта се увеличават, а с това и шансовете за мобилност на отделните граждани в Европа. Съставената съвместно от страните-партньори Матрицата на компетентностите има също така предимството, че и неучастващи в проекта страни могат да я използват с относително малък разход.

2. Чрез разработени въпросници – представяне на Матрицата на фирми, социални партньори, обучителни организации, преподаватели и др. и получаване на обратно връзка за нейната полза и възможности за практическо прилагане

3. Съпоставяне на различните национални програми за професионално обучение на партньорите с Матрицата на компетентностите и установяване доколко те се припокриват с Профилите на компетентности на Матрицата (Mapping).

4. Изпробване на практическата приложимост на Матрицата на компетентностите във втората фаза на проекта чрез Практика в чужбина в предварително уговорена Област на компетентности (мобилност). Избраните области на компетентности за провеждане на практика бяха “Обезпечаване процеса на покупки” и “Наблюдаване и анализиране на чужди пазари и взаимоотношения в контекста на чуждите пазари”. По проекта бяха реализирани 12 мобилности във Великобритания, Франция, Германия и Швеция. Продължителност на практиката: 8 седмици. Учениците разработват портфолио с документи, доказващи начина на провеждане и резултатите от практиката.

5. Разработването на подходяща методика за тестване и оценка, с която могат валидно да се установят придобитите умения и компетентности, така че да могат да се признаят за обучението в собствената страна, включително издаването на подходящ сертификат.Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

TRIFT

TRIFT

TRIFT –
Трансфер на иновации
в областта на
външната търговия

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Matching Frames

Matching Frames

MATCHING FRAMES -
Доразвиване и
трансфер на секторни
квалификационни
рамки

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information