Leonardo

TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

TRIFT (Transfer of innovation into the area of foreign trade)

TRIFT
 

   TRIFT  Описание на проекта  

 Събития  

 Партньори

 Контакти

 Документи 

 Mатериали
 Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.