English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

News

To browse the news, please choose Year and Month below the calendar and click . The Calendar then shows the days of choosen month of the year. The dates with news are links. Click on coresponding link (date) and you will see a list with news for this date.

If you have not choose a specific sector the news lists shows news from all sectors.

 

Sectors

» Domestic News
» World News
-
» All sectors

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

Задължение за обявяване на електронен адрес съгласно измененията на ЗДДС

11.01.2010, ГТПП

Ilieva, Voutcheva & Co

 

С последните изменения на Закона за данък добавена стойност („ЗДДС”) в сила от 01.01.2010 г. възниква задължение за уведомяване на органите на НАП и на данъчните органи относно електронния адрес за кореспонденция. Съгласно чл. 101, ал. 5 на ЗДДС „В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенция по вписванията, към заявлението за регистрация по ЗДДС, задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок следва да уведоми приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявление за вписване в Агенция по вписванията.”. Уведомяването може да се извърши чрез молба свободен текст до офиса по регистрация на НАП или чрез заявление за вписване до Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Крайният срок за обявяване на електронните адреси е 31.03.2010 г. Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.


Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

Обучение

Обучение балнеотуризъм

Иновативни
европейски практики
и трансфер на модел
за професионално
обучение в сферата
на балнеотуризма


Завършени проекти

 

USM

usm

Управление на щетите
от автопроизшествия
като паневропейски
квалификационен
подход

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information