23.10.2022

Студентска научна сесия 2022 в ТУ Габрово

Прочети повече

Бъдещи инженери и икономисти от Техническия университет в Габрово, представиха на 21 октомври 2022 г. своите научни разработки в Студентската научна сесия 2022 г. на Техническия университет в Габрово. Над 80 участници докладваха в три направления – „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки. Сесията се проведе за първи път на територията на Технологичния парк към Техническия университет. Сесията беше открита официално от Ректора на ТУ Габрово проф. д-р т.н. инж. Илия Железаров. Той поздрави участниците и ги насърчи да се представят по най-добрия начин и да продължат да се занимават с наука. Ръководителят на Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата подчерта, че вече 14 години продължава сътрудничеството между двете институции. Общата ни цел е в икономиката на региона  да се влеят добре подготвени и креативни кадри. Г-жа Михнева подчерта, че иновациите и в частност тези, свързани с опазване на околната среда, са един от приоритетите на ЕС. Възможностите за включване в проекти с европейско финансиране са големи.

Темите на докладите бяха много актуални и с практическа насоченост. Най-голяма беше конкуренцията в секция Електротехника и електроника“.

Класираните на първите три места в отделните секции получиха грамоти и награди от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Териториалната организация на НТС в Габрово.

На първо място в направление „Електротехника и електроника“  беше класиран докладът „Разработка на универсална интегрирана система за мониторинг в комуникациите“, разработен от инж. Тодор Красимиров Тодоров,  първата награда в направление „Машиностроене и уредостроене“ отиде у Ипек Руждиева Юсеинова за „Информационни устройства в мехатрониката“, а в областта на стопанските и социални науки – у Веселин Стефанов Пенковски за доклада „Инвестициите като основа на растежа и богатството“.

Ивайло Величков Димитров е носител на специалната награда на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово за доклад „Младото поколение в европейска България“.

В студентската сесия взеха участие и ученици от ПТГ „Н. Василиади“ Габрово. Те се състезаваха заедно със студентите и Данйъл Преслав Георгиев с ръководител инж. Марина Михаилова Селиванова-Георгиева зае трето място в направление „Електротехника и електроника“ с доклада „Мониторинг на микроклимат в класна стая“.

Организатори са Технически университет Габрово,  ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово към Габровска търговско-промишлена палата – за 14-та поредна година, както и Териториалната организация на Федерацията на научно-техническите съюзи.

 

Настройки за бисквитките