16.03.2023

Размер на командировъчните в страната и чужбина

Прочети повече

По повод Проектите за изменение на Наредба за командировките в страната и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, БТПП се обръща към фирмите да споделят  мнението си относно необходимостта от кого или къде да се определя размерът на командировъчните.

Участието на фирмите е важно, за да може чрез проучването БТПП да даде реалното и обективно мнение на бизнеса по темата и да предложи механизми, чрез които да се подобрят Наредбите.

Срокът за отговори на анкетата е 17-ти март (петък) 2023 г.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/2FM2HHV

Източник: БТПП

Настройки за бисквитките