ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Програма САПАРД на ЕК за финансиране на проекти в областта на селското стопанство и преработвателната промишленост - информация от Министерството на земеделието и горите.
Страница на Делегацията на Европейската комисия в България
Център за европейски изследвания
Закони на Европейската общност - свободен достъп до база EUR-LEX.
https://www.parliament.bg/eu/eubg.htm - страница на Народното събрание за Европейския съюз:
https://europa.eu.int/ - официалната страница на Европейския съюз “Европа”.
https://www.europarl.eu.int/ - страница на Европейския парламент.
https://ue.eu.int/ - страница на Съвета на Европейския съюз (Съвета на министрите).
https://www.eib.eu.int/ - страница на Европейската инвестиционна банка.
https://www.ecb.int/ - страница на Европейската централна банка.
https://www.ebrd.com/ - страница на Европейската банка за възстановяване и развитие.
https://eur-op.eu.int/general/en/index.htm - страница на Службата за официални публикации на Европейския съюз (EUR-OP).
https://www.cordis.lu/ - страница на Информационната служба за научни изследвания на Европейския съюз (CORDIS).
https://europa.eu.int/en/comm/eurostat - европейска статистическа служба (EUROSTAT).
https://cadmos.carlbro.be/ - страница на Службата за информационен обмен по техническата помощ на Европейската комисия (TAIEX).
"Нов подход" при оценка на безопасността на продуктите - директиви и стандарти.
https://www.unido.org/exchange - безплатен информационен и бизнес портал, представящ актуални бизнес оферти и възможности за коопериране.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.