English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007


 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Областен управител

Община Габрово

Община Севлиево

Община Трявна

Община Дряново

ХЕИ - Габрово

Инспекция по труда - Габрово

Митническо бюро - Севлиево

Дирекция "Бюро по труда" - Габрово - за общ. Габрово, Трявна и Дряново

Митническо бюро - Габрово към ТМУ - Свищов, РМД - Русе

Териториална дирекция на НАП-Велико Търново - офис Габрово

Териториално статистическо бюро - Габрово

Държавен фонд "Земеделие" - Областна дирекцияГаброво

Регионална инспекция за контрол по опазване на общественото здраве

Районно управление "Социално осигуряване"- Габрово
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Мариян Костадинов
5300 Габрово
пл. Възраждане, 5
тел.: 066 800 200
факс: 066 800 201
www.gb.government.bg
e-mail: governor@gb.government.bg

Зам. областен управител
Пламен Недков
тел.: 066 810 631
e-mail: vicegovernors@gb.government.bg
Връзки с обществеността
Мария Башева
e-mail: pr@gb.government.bg

ОБЩИНА ГАБРОВО
Николай Сираков - кмет
5300 Габрово
пл. Възраждане, 3
тел.: (066) 804 939; 818 400
факс: 809 371
www.gabrovo.bg
e-mail: gabrovo@gabrovo.bg

инж. Климент Кунев - зам.  кмет
инж. Добрин Савчев - зам.  кмет
Таня Христова -зам. кмет
тел.: 066 818 400; 805 720; 803 225
факс: 066 803 225
Население: 78696
Територия: 555.58 кв.км.
Населени места: 134

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Йордан Стойков - кмет
5400 Севлиево
пл. Свобода, 1
тел.: 0675 327 91; 0675 300 54
факс: 0675 327 73
www.sevlievo.net
e-mail: sevlievo@sevlievo.net

Полина Димитрова- Косева - зам. кмет
Ценка Йонкова - зам. кмет
инж. Любомир Тотевски - зам. кмет
Население: 45856
Територия: 941.36 кв.км.
Населени места: 53

 

ОБЩИНА ТРЯВНА
инж. Драгомир Николов - кмет
5350 Трявна
ул. "Ангел Кънчев" № 21
тел.: 0677 23-10
факс: 0677 21-49
www.tryavna.bg
e-mail: obtriavna@globcom.net

Георги Пенчев - зам. кмет
Население: 14 890
Територия: 270 кв.км.
Населени места: 106

ОБЩИНА ДРЯНОВО
д-р Иван Николов- кмет
5370 Дряново
ул. "Бачо Киро" № 19
тел.: 0676 729 62
факс: 0676 743 03
www.dryanovo.bg
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

Даниела Василева   - зам. кмет
Население: 78696
Територия: 271.16 кв.км.
Населени места: 134

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - ГАБРОВО
Лена Енева- директор
5300 Габрово
ул. Цанко Дюстабанов, 24
тел.: 066 80 45 26; 80 56 81
факс: 066 80 85 46
e-mail: bt-gabrovo@mbox.stemo.bg

 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ГАБРОВО
Георги Цветков- директор
5300 Габрово
ул. Алеко Константинов, 65
тел.: 066 819 722
факс: 066 800 320
e-mail: GTsvetkov@gbrv-07.nsi.bg
www.nsi.bg

МИТНИЧЕСКО БЮРО - ГАБРОВО
Светозар Хинтоларски - началник
5300 Габрово
ул. Станционна, 14
тел.: 066 800 601; 800 603
факс: 066 800 602

ТЕРИТОРИАЛНА  ДИРЕКЦИЯ НА НАП
ВЕЛИКО ТЪРНОВО -
 офис ГАБРОВО

Пламен Паришев - началник
5300 Габрово
ул. Априловска, 7
тел.: 066 800 709
факс: 066 800 710

 

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГАБРОВО
Минчо Минчев - директор
5300 Габрово
ул. Брянска, 30, V етаж
тел.: 066 80 94 80; 3 31 46
факс: 066 80 94 80
e-mail: dfz@mbox.stemo.bg

РИОКОЗ- ГАБРОВО
д-р Веселин Димитров- директор
5300 Габрово
ул. Райчо Каролев, 2
тел.: 066 803 103; 809 951
факс: 066 803 103
www.hei_gb.domino.bg
e-mail: hei_gb@edasat.com

МИТНИЧЕСКО БЮРО - СЕВЛИЕВО
Йорданка Костадинова- началник
5400 Севлиево
ул. Стефан Пешев, 147
тел.: 0675 306 43; 306 42; 306 79
факс: 0675 306 43

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" - ГАБРОВО
Тодор Костов - началник
5300 Габрово
ул. Николаевска, 17
тел.: ДОО  066/ 813 770;    813  760  
Пенсии      066/ 813  748;   813  720
 факс: 066 801 023
e-mail: gabrovo@NSSI.BG

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТЗ ГАБРОВО

ул. "Брянска" 30
гр. Габрово 5300
тел/факс: 066/80 82 10
email: 
URL: www.sme.government.bg

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information