English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ПРОЕКТИ В ОБЩИНИТЕ НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

Освен проектите на Областния план за развитие с активното участие на общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново се изпълняват редица проекти от национално, регионално и местно значение. В гр. Габрово е седалището на 3 от общо ..... организации с нестопанска цел от съвместната Българо-швейцарска програма за сътрудничество, в която общините от региона вземат активно участие. Град Габрово, Трявна и Дряново са включени в проект Красива България III.

ГАБРОВО

  Стратегия за намаляване емисиите на парниковите газове чрез енергийна ефективност;
  Демонстрационна зона за енергийна ефективност - Габрово;
  Проект "Обществени фондове" - пилотна програма за обществени фондове и социални предприятия;
  Създаването на Природен парк "Българка";
  Природен парк "Централен Балкан";
  Проект "Красива България" III - изграждане и подобряване на градската инфраструктура, възстановяване на туристически обекти.

ТРЯВНА

  Българо-холандски проект "Трявна в жълто, червено и синьо" - запазване на архитектурната самобитност на града посредством възстановяване хармоничността между възрожденското и съвременното строителство;
  Ремонт и подмяна на настилката на старинната улица "П. Р. Славейков";
  Създаването на Природен парк "Българка";
  Проект "Красива България" III - изграждане и подобряване на градската инфраструктура, възстановяване на туристически обекти.

ДРЯНОВО

  Проект "Първомайсторът" - по случай 200 години от рождението на Майстор Колю Фичето. Обхваща всички дейности по реставрация на негови обекти и мероприятия, посветени на делото му;
  Изграждане на екопътека;
  Международен младежки фестивал "Приятелство без граници" - проект към Европейската комисия в Брюксел;
  Изграждане на пешеходна зона по проект "Красива България III";
  Изграждане на информационен център в сградата на общинска администрация.

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКИ ПРОГРАМИ

  Регионално сдружение на общините "Централна Стара планина". Включва общо девет общини от региона на Централна Стара планина, сред които и четирите от Габровска област;
  Регионално сдружение на болниците "Централна Стара планина". Включва общо шест общини от региона на Централна Стара планина, три от Габровска област - Габрово, Севлиево, Трявна;
  Регионална туристическа асоциация "Стара планина" www.thesunspath.nat.bg. Включва общо седем общини от региона на Централна Стара планина ПО ПЪТЯ НА СЛЪНЦЕТО, сред които и четирите от Габровска област;
  Биоселена.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information