English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ПОРТАЛИ, БОРСИ, СПРАВОЧНИЦИ

Източници за финансиране на малки и средни предприятия - информация от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Юридическа и счетоводна информация /най-често използвани закони и нормативни актове в работата на фирмите/.
Данъчен календар
Образци на декларации - данъчна декларация и указания за попълване, декларация за собственост на недвижим имот, за лек автомобил и др.
Валутни курсове
Фирми в чужбина - свободен достъп до каталозите EUROPAGES, KOMPASS
Панаири, изложби, конференции в чужбина.
Панаирите по света - информация от Центъра за насърчаване на търговията.
Стандарти - връзки към всички организации за стандартизация в света.
Телефонен указател на България - съдържа фирмени и домашни абонати.
Бизнес информация - вестник "Пари",  вестник "Капитал"
Икономически портал
Строителен портал - информация за всички аспекти на строително-инвестиционния процес.
Бизнес каталог - каталог на български фирми, свободен достъп.
Кожи, обувки
Юридическа информация
Българският правен портал
Информационен митнически портал
www.cemark-bg.org - Ръководство за оценяване на съответствието
Безопасни храни в разширена Европа
Европейски справочник на българския потребител
www.tto-tugab.eu Център за трансфер на технологии към Технически университет Габрово

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information