English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ШАНС ЗА ЗАЕТОСТ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Министерство на Регионалното развитие и благоустройството

Инициативи на пазара на труда

Проект: BG 0102.05.05.031

Проектът се финансира от ЕС  За проекта
  За ЕС
  Финансови условия, кандидатстване и регистрационни формуляри
  Професионално обучение в ЕС
  Новини

 

Цели на проекта:
  Професионално обучение на безработни лица по професии от шивашкото производство и туристическите услуги;
  Повишаване квалификацията на работници от шивашкото производство и туристическите услуги чрез професионално обучение, съответстващо на изискванията на пазара на труда;
  Понижаване на безработицата сред дългосрочно безработни лица в Габровска област;
  Повишаване на шанса за заетост на дългосрочно безработни лица чрез квалификация за професии, за които има търсене на пазара на труда и умения за представяне при търсене на работа;
  Разширяване на възможностите за преквалификация на работниците в шивашката промишленост и туризма;
  Увеличаване конкурентноспособността на фирмите от шивашкото производство и туристическите услуги в Габровска област чрез осигуряването на квалифицирана работна ръка;
  Популяризиране на програма ФАР, проекта "ИНИЦИАТИВИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА" и резултатите от осъществяването му.

Обучение:

Обучение на безработни и заети лица по програмите "Оператор на машини в шевното производство", "Шивач" и "Сервитьор".
Обучението е съобразено с държавните образователни изисквания за получаване на нова квалификация.
В курса "Оператори на машини в шевното производство" ще бъдат обучени 55 безработни и 15 бр. заети лица. Продължителността на курса е 20 дни и един ден изпит. Обемът на практическите занятия е около 80 % от времетраенето на курса. От всички завършили този модул ще бъдат подбрани 29 безработни и 8 заети лица, които ще продължат обучението по следващия модул - "Шивачи".
В трите курса за "Сервитьор" ще бъдат обучение 12 безработни и 22 заети лица. Обучението се води по два модула - "Сервитьор в общественото хранене" и "Сервитьор при особени случаи".
Продължителността на обучението е 38 дни и един ден изпит.
Всички безработни преминават през мотивационно обучение в началото и в края на обучението:
  "Адаптация и мотивация на безработни за обучение и последващо търсене на работа като наемен работник" - с продължителност 5 дни;
  "Умения за представяне при търсене на работа" - с продължителност 3 дни.
След приключване на обучението курсистите получават държавно утвърден документ Удостоверение за професионална квалификация.

Партньори

 

Национален център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Габрово - водещ партньор; обучаваща организация в направление "Обществено хранене" и "Допълнителни умения"

 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Габрово - обучаваща организация в направление "Шивашко производство"

 

"Буря" АД - Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Шивашко производство", преквалифицира свои работници

 

"Хемустурист" АД - Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Обществено хранене"; преквалифицира свои работници

 

"Еделвайс трахтен и спортуер" ООД - Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Шивашко производство", преквалифицира свои работници

 

Габровска търговско-промишлена палата - предоставя офис, оборудване и софтуер за проекта; организира цялостно информационно-рекламната кампания и подготовката на информационните материали за професионалното обучение; подпомага финансово дейността по проекта в зависимост от движението на средствата от донора; подпомага методически екипа на проекта

 

Община Габрово - предоставя материална база за обучение в направление "Допълнителни умения"; подпомага подбора на безработни лица за обучение

 

Подкрепящи организации

 

 

Дирекция "Бюро по труда" - Габрово и поделенията в Трявна и Дряново - подпомага подбора на трайно безработни лица за обучение

 

 

Областна администрация Габрово - участва като наблюдател в Координационния съвет на проекта; предоставя зала за пресконференция

 

Община Трявна и Община Дряново - подпомагат подбора на безработни лица; осигуряват административна подкрепа на екипа на територията на Общината

 

КТ "Подкрепа" Габрово - участва в изготвянето на критериите за избор на безработни, предоставя консултант по трудово право

 

Фирми от Габровска област, участващи в проекта:

"Витекс" АД, "Тегет" ООД, "Габрово тур" ООД, "Боженци тур" ООД, "Мис 2000" ООД - Габрово, "Орлово гнездо" ООД - Дряново, "Сикра" ООД - Трявна

 

За конкатки:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП - КЛОН ГАБРОВО
пл. "Възраждане" 1
тел./факс: 066-80 31 42; 80 41 83
е-mail: Office@chamber-gabrovo.com
Г-н Иван Милев
Г-жа Дарина Байчева

 

 

Мненията, изразени в документа, са на НЦПО - клон Габрово и по никакъв начин не бива да се приемат като отражение на официалното становище на ЕС.

 

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information