“Добри актьори, ясни роли, подходящ сценарий - добро представление”ПРОЕКТ ФАР „РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”


Усъвършенстване на партньорските взаимоотношения, капацитета за правилно планиране и
популяризиране на политиките за местно икономическо развитие сред общността


Формулирането и приложението на практика на ефективна регионална политика ще има решаваща роля в развитието на регионите и ефективното усвояване на Структурните фондове на Европейския съюз от България. Местните и регионалните държавни власти и институции трябва да създадат модерна администрация и система на управление на регионално ниво. Тя включва
“прилагането на принципите на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива в процеса на планиране, програмиране, финансиране, мониторинг и оценка”.
Партньорството
е водещ принцип в регионалната политика за развитие и предпоставка за постигане на практика на децентрализацията. Проектът ще допринесе до “повишаване на партньорската среда” и капацитета на местните заинтересовани страни за по-добро местно и регионално развитие.още...

   

Описание на проекта

Събития

Контакти

Документи

Сайт на проекта
 


 

 

Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.