ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector

 

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “ECVET – РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И ТРАНСФЕР НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР”.
На 13 и 14 декември в гр. Бремен, Германия се състоя първата среща на партньорите по проекта – Институт за технологии и образование към Университет Бремен, Академия ДЕКРА, Областна администрация гр. Кьолн– Германия, Институт за изследване на професионалното образованието Виена, Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта – Париж, Университета в Любляна и Служба по заетостта на провинция Бреша, Италия. Проектът е посветен на професионалното образование в автомобилния сектор – производство и сервизно обслужване. Целта на проекта е да се проучат и анализират националните системи за професионално обучение, да се разработи квалификационна рамка, която да отговаря на европейските квалификационни изисквания и да даде възможност за европейски трансфер на кредити в професионалното образование в този сектор.
Градът на бременските музиканти е голям университетски център. Институтът за технологии и образование има богат опит с проекти в областта на професионалното обучение. Разположен е в нова и модерна сграда, непосредствено до която се намира центърът за космически изследвания. Институтът има собствена организация с над 70 сътрудника, които се занимават с развитието и научното подпомагане на професионалното образование и обучение.


     Описание на проекта

 Събития 

 
Контакти
 
 Документи

 Сайт на проекта
  

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.