English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

CAR CAREERs - Permeability and connection to tertiary education of qualification frameworks in the automotive sector with exposure and documentation of domain related qualifications and vocational acting competencies

1ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 18. и 19. март 2009 г. в гр. Бремен, Германия.

Бяха разяснени структурата, целите и работният план на проекта; беше представена системата на неформалното и самостоятелно учене в Германия, както и резултатите от разработването на Европейската квалификационна рамка за автомобилния сектор по проект CarEasyVET


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


11
Сградата на Институт по техника и образование Бремен

1
Работни моменти от срещата


ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

Втората работна среща на партньорите по проекта се проведе от 22. до 24. септември 2009 г. в Любляна, Словения.

На срещата беше направена презентация на професионалните стандарти и програмите за обучение за инженер по автомоблина мехатроника в Словения. Партньорите по проекта направиха преглед на висшето образование в автомобилния сектор в съответните страни и докладваха за системата за валидиране на знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

На 24. септември всички партньори по проекта взеха участие в Международната конференция DECOWE“Развиване на компетентности в света на работата и образованието”, организирана от Университет Любляна.


1
Така изглежда Любляна, гледана от Люблянския замък

1
Така изглежда Любляна, гледана от Люблянския замък


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие

1
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА


Третата работна среща на партньорите по проекта се проведе от 18. и 19. март 2010 г. в София.

Всеки партньор направи презентация на “маршрутите за преход” от професионално обучение към висше образование в автомобилния сектор в своята страна. Бяха дискутирани и възможностите за валидиране на знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в съответните страни. В България развитието на система за валидиране е все още в начална фаза, докато във Франция е въведена цялостна система, нормативна база и методология за удостоверяване на знанията и уменията.


1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information