1

CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

CAR CAREERs - Permeability and connection to tertiary education of qualification frameworks in the automotive sector with exposure and documentation of domain related qualifications and vocational acting competencies

1


Габровската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “CAR CAREERS - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионални компетентности”. Проектът е продължение на приключилия вече проект по същата програма: “ECVET – РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И ТРАНСФЕР НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР”.

Проектът е посветен на връзката между професионалното и висшето образование в автомобилния сектор.

Партньори по проекта са: Институт за технологии и образование към Университет Бремен – координатор на проекта, Габровска търговско-промишлена палата, IBW - Институт за изследване на професионалното образованието Виена, CREDIJ - Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта Париж, Конфедерация на синдикатите в публичния сектор – Любляна, Словения, IG METAL – синдикат на работниците от металообработвмащата промишленост гр. Франкфурт на Майн, Германия

 

     Описание на проекта  

 Събития  

 Сайт на проекта

 Контакти 

 Документи
                

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.