English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007
ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

5300 Габрово
ул. "Брянска" 30
тел.: 066 80 31 42; 80 41 83; 80 88 39
факс: 066 80 41 83
e-mail: office@chamber-gabrovo.com
www.chamber-gabrovo.comПредседател

ИВАН ЛЕСЕВ

lessev@stsbg.com

Изпълнителен директор

ГАЛИНА МИХНЕВА

mihneva@chamber-gabrovo.com

Търговски регистър

ГАНКА БАКАЛОВА

bakalova@chamber-gabrovo.com

Информационно обслужване

ГАНКА БАКАЛОВА

bakalova@chamber-gabrovo.com

Международно сътрудничество

ДАРИНА БАЙЧЕВА

baycheva@chamber-gabrovo.com

Регионален център за квалификация

ИВАН МИЛЕВ

office@chamber-gabrovo.com

Център по качество

ГАЛИНА МИХНЕВА

mihneva@chamber-gabrovo.com

Превод и легализация на документи

ДАРИНА БАЙЧЕВА

baycheva@chamber-gabrovo.com

Гл. счетоводител

ЖАНА КОКЕВА

kokeva@chamber-gabrovo.com

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА БТПП - КЛОН ГАБРОВО

ГАЛИНА  МИХНЕВА

mihneva@chamber-gabrovo.com

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information