English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ОБРАЗОВАНИЕ

    Габрово е един от образователните центрове на България.

   Регионът е с богати традиции в областта на образованието. В Габрово през 1835 г. е създадено първото светско училище - Априловската гимназия.

   Образователното равнище на населението на област Габрово е значително по-високо от средното за страната и нараства непрекъснато. Броят на лицата с висше образование се увеличава за сметка на намаляване на тези с по-ниско - начално, основно и незавършено средно, като последните са съсредоточени предимно в селата, извън трудоспособната възраст и са основно представители на малцинствените групи.

   Съществуващата образователна система в областта се стреми да обслужва потребностите от висококвалифицирани кадри във всички области на икономиката, администрацията, бизнеса и културата. С национално значение и с над 100 годишна история са Априловската гимназия - наследник на първото в България светско училище и Техникума по механоелектротехника. По качество на образованието не им отстъпват Математическата гимназия, Техникума по ресторантьорство и хотелиерство, Техникум по текстил и др. В тревненското художествено училище се обучават наследниците на прочутата Тревненска школа по дърворезба. В Техническия университет има 3 факултета и над 30 специалности.

И през учебната 2007/2008 година се запазва тенденцията на намаление броя на учащите се в областта. В сравнение с 2003/ 2004 учебна година учениците са по-малко с 3477 или с 14.9 %, като най-голямо е намалението им в община  Дряново.

Общата численост на педагогическият персонал през последната година на разглеждания период е 1365 души, които са с 254 по-малко в сравнение с учебната 2003/2004 година. Най-голямо е намалението в общините  Габрово и Севлиево – съответно с 99 и  79 души.

 

УЧАЩИ СЕ ПО ОБЩИНИ

 

 

2003/2004 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2006/2007 г.

 2007/2008 г.

    Област Габрово

23262

21649

20878

20904

             19785

    Община Габрово

15474

14356

13952

14278

               13603

    Община Дряново

1520

1372

1257

1174

                1088

    Община Севлиево

4959

4677

4471

4245

                3924

    Община Трявна

1309

1244

1198

1207

1170

 

В резултат на негативната тенденция на намаление, очертала се през последните години в броя на учениците се явява и значително по-малкия брой учебни институции – през последната година те са 46, при 54 за 2003/2004  учебна година.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


  Реформата в системата на здравеопазването променя вида и организацията на 
 здравните заведения в Габровска област.  Преминаването на болничните заведения към финансиране от Националната здравно-осигурителна  каса  подобри качеството, своевременността и достъпността на медицинското обслужване. Към 31.12.2007г. в областта функционират общо 8 лечебни заведения  за болнична помощ .  Същите разполагат с 917 легла. В сравнение  с 2003 година  леглата намаляват с 62. Лечебните заведения за извънболнична помощ са 29, които разполагат с 16 легла. 
   Общият брой на лекарите, работещи  в лечебните заведения  за болнична и извънболнична  помощ в областта  през 2007г. е  52, а на стоматолозите 110. Специалистите със средно специално медицинско или висше образование ( степен "специалист" и  "бакалавър") възлизат  на 951.  Към 31.12.2007 година населението обслужвано от един лекар в област Габрово е 295 души, а от един стоматолог 1211 души при средно за страната 274 и 1188 души.        КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ

  Всяко кътче от надарения с невероятни природни прелести Габровски регион е свързано с възрожденската култура, образованието и стопанския напредък. Множеството паметници на културата са съхранили през годините на чуждо владичество и исторически изпитания богатата душевност на хората от този край, техния бит и традиции. Архитектурно-историческият резерват Боженци, Етнографски музей на открито "Етър" - край Габрово, Дандоловите къщи - Севлиево, "Школото" в Трявна, Националната Априловска гимназия и Националният музей на образованието в Габрово са само част от архитектурните ансамбли на региона. В дебрите на Балкана са скътани и множество манастири и църкви, съхранили българското национално самосъзнание и религия през мрачните години на робството. Сред тях са: Църквата "Успение Богородично" в Габрово, църквите "Свети Пророк Илия и "Света Троица" в Севлиево, "Св. Архангел Михаил" и "Свети Георги" в Трявна, "Свети Никола" в Дряново, Соколският манастир, Батошевският манастир "Успение на Пресвета Богородица", Дряновският манастир и много други. А град Трявна - средище на дърворезба, иконопис и самобитна архитектура, сам по себе си е уникален музей. Тук могат да се видят шедьоврите на Тревненската художествена школа - единствената съхранена до днес в България. Богатите културни традиции на будните и предпримчиви обитатели на този китен български край са съхранени и до днес в множеството музеи и художествени галерии във всички градове от областта, приютили уникални експозиции. Те се проявяват и по време на традиционните и самобитни празници и карнавали.

Наситеният културен живот на региона включва и изявите на Драматичен театър "Рачо Стоянов", Кукления театър и мим-театъра.

АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА РЕГИОНА

   Архитектурно-историческият резерват Боженци - един от най-живописните архитектурни ансамбли от епохата на Възраждането, оставя незабравими впечатления със снежнобелите фасади на къщите, с каменни приземия и тежки покриви от каменни плочи, пазещи ревниво спомените за изминали столетия. А в уютните работилнички на  Етнографски музей на открито "Етър"  на 8 км от Габрово, намиращ се в списъка на световните туристически обекти, можете и сами да изучавате някой от многобройните старинни български занаяти. Дандоловите къщи - чудесен възрожденски ансамбъл от камък и дърво, са чарът и красотата на старо Севлиево.
  Доказателство за будния балканджийски дух и преклонението пред науката на хората от този край са "Школото" в Трявна - едно от първите български светски училища и Националната Априловска гимназия в Габрово - първото светско новобългарско училище, построено през 1851 г. Сградата въздейства със своята монументална външност, с простотата и яснотата на формите си. В нея сега се помещава и Националният музей на образованието.


МАНАСТИРИ И ЦЪРКВИ

   В дебрите на  Балкана са скътани и множество манастири и църкви, съхранили българското национално самосъзнание и религия през мрачните години на робството. Сред тях са: Църквата "Успение Богородично" в Габрово, построена през 1865 г. от тревненския майстор Уста Генчо Кънев. чиито икони и резбован иконостас са сред шедьоврите на възрожденското ни изкуство; църквите "Свети Пророк Илия", създадена през 1835 г. от тревненски майстори - зидари, резбари и иконописци и "Света Троица" - дело на известния възрожденски строител Уста Генчо Кънев в Севлиево; "Св. Архангел Михаил" и "Свети Георги" в Трявна, чиито иконостаси са шедьоври на тревненската резбарска школа; църквата "Свети Никола" в Дряново - национален паметник на културата, строена от майстор Колю Фичето.

   В един от най-красивите кътове на габровския Балкан е скътан Соколският манастир. В параклиса на манастира са запазени икони на Захарий Зограф. В манастирския двор е красивата чешма, дело на Уста Кольо Фичето, от осемте чучура на която и днес струи бистра балканска вода. Южно от Севлиево, по пътя за Априлци, се намира Батошевски манастир "Успение на Пресвета Богородица". Манастирът е възникнал през Втората българска държава, за което свидетелства каменен надпис от времето на цар Михаил Асен ( 1246 - 1256 г.). Изгорен и разрушен до основи при турско нашествие, манастирът възкръсва през 1836 г. Дърворезбите в църквата му са дело на новоселски майстори, а иконите са на големия възрожденски художник Станислав Доспевски.

   Друг национален паметник на културата е Дряновският манастир, построен през XII век. Опожарен е след драматичните априлски събития на 1876 г., при които оцелява само църквата "Св. Архангел Михаил" (1845 г.). Възстановен е след Освобождението

ПРАЗНИЦИ И КАРНАВАЛИ

ГАБРОВО

   Всяка година в Габрово се провеждат Майски културни празници. В центъра на празниците всяка втора година са уникалният и единствен в света Дом на хумора и сатирата и Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, протичащо под надслов "Светът е оцелял, защото се е смял". Пъстроцветно карнавално шествие е кулминацията на тържествата

През месец август Габрово е домакин на Балканския младежки фестивал "Младостта на Балканите". На него среща си дават младежи, обсъждащи свои идеи, проекти и проблеми. Вечер градът се оживява от звуците на веселите ритми на фолклорни състави.

През септември в Габрово се провеждат
Дни на камерната музика.

На големите народни празници Лазаровден, Цветница, Гергьовден и Еньовден в Етнографския музей на открито "Етър" и в Архитектурно-историческия резерват "Боженци" се възпроизвеждат стари български обичаи.


ТРЯВНА

   А в китната и живописна Трявна всяка нечетна година на 26 и 27 май се организират Славейкови дни с литературни четения и връчване на Славейковата награда. Градът е домакин и на единствения в страната международен пленер по дървопластика "Облог в Трявна", провеждащ се всяка четна година. Ежегодно 50 дни след Великден Трявна е домакин на традиционен панаир.


СЕВЛИЕВО

   Календарът на културните събития в Севлиево включва тържественото честване на Ден на лозаря -14 февруари; Дни на културата - месец май; надпяване на фолклорни състави на връх Бабан - месец юни; Празници на града и Есенен панаир - през месец октомври.


ДРЯНОВО

   През м. октомври се провежда Традиционния есенен панаир - празник на Община Дряново, а на всеки три години се провежда фестивалът "Поезия и песен на Балкана" и фестивалът на Балканските градове "Балканът пее и разказва".

 


Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information