English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

  EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT  (ELE-55+)


Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

   

 
 

Габровска търговско-промишлена палата

 
   

   За контакти:

 
   

   Ганка Бакалова
   5300 Габрово

   ул. Брянска, 30

   тел./факс: 066 80 31 42, 80 41 83;

   e-mail: bakalova@chamber-gabrovo.com

 

Партньори:

 

Universidade Aberta (UAb) - Португалски университет за дистанционно обучение със седалище в Лисабон, два регионални центъра – в Коимбра и Опорто и центрове за обучения в цялата страна. Един от най-големите национални “производители” на дидактически материали, видеокасети, аудио касети, CD-ROM, web сайтове, телевизионни и радио предавания.   (www.univ-ab.pt

 

InterAct International (UK) - Консултантска компания от Великобритания, осигуряваща специализирани съвети на националните и европески правителствени организации за стратегиите по преодоляване на комуникационните бариери в търговията. Компанията има множество изследвания и езикови материали. (https://www.interactint.com)

 

STEFNA (IS)  - Исландска софтуерна компания, създадена през  2003. STEFNA е разположена в северната част на острова.  Има девет специалисти, пет от които са  програмисти.  (www.stefna.is)

 

Латвийска търговско-промишлена палата (LCCI) - неправителствена, политически неутрална организация, подпомагаща бизнеса от  различни сектори на територията на страната. .Палатата е най-голямата бизнес организация в Латвия.  Почти 1000 латвийски фирми са членове, сред  които водещите фирми във всички индустриални сектори на Латвия.  (www.chamber.lv)

Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information