English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

  EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT  (ELE-55+)


Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО
 Техническият университет Габрово е един от официално признатите университет в България. Той обучава за бакалавър, магистър, доктор в инженерните и социални науки, в бизнес администрацията.
ТУ има три факултета: Машиностроене и прецизно уредостроене; Електротехника и електроника; Стопански факултет, както и Департамент за езици и специализирани обучения. Има над 5000 студенти и над 250 преподаватели.

Адрес: Ул. “Хаджи Димитър”, 4
5300 Габрово
България
Web Site www.tugab.bg

Тел. +359 66 827 421
факс: +359 66 801 155
Контактно лице:  Ирена Рашкова  irena.rashkova@yahoo.com
Цветелина Петрова  z_petrova2@yahoo.de

 


Габровска търговско-промишлена палата 


 Габровската търговско-промишлена палата е създаден през септември, 1991 г. като неправителствена органзация. Нейната мисия е подпомагане на регионалното развитие представителство и защита на интересите на нейните членове пред местните и държавните власти, както и ускоряване на европейската интеграция на региона.
Членството в ГТПП е доброволно. Палатата е част от системата на търговско-промишлените палати в България.

ГТПП предлага на фирмите от региона широк спектър от услуги, част от които са:
1. Поддръжка на Търговския регистър на фирмите с външнотърговска дейност;
2. Подпомагане външнотърговската дейност на фирмите чрез издаване на различни документи;
3. Консултантски услуги за националното и чуждо търговско законодателство, промоция на фирмите и т.н.;
4. Обучителни курсове и семинари;
5. Лицензиран център за професионално обучение;
6. Европейски информационен център;
7. Управление на качеството и сертификация.


Адрес: 30 Bryanska St.
5300 Gabrovo
Bulgaria
Web Site https://www.chamber-gabrovo.com/

Тел..:  +359...
факс: +359 66 804183
Контактни лица: Галина Михнева   mihneva@chamber-gabrovo.com
Ганка Бакалова    bakalova@chamber-gabrovo.com

 


WBS TRAINING
WBS TRAININGе един от най-големите независими обучителни центрове в Германия. Има над 360 заети лица и над 900 външни обучители в 34 населени места в Германия. Има почти 30-годишна история и опит в професионалното обучение. Работи по множество проекти. 

Адрес: Hugo-Junkers-Ring 5
01109 Dresden
Germany
Web Site https://www.wbstraining.de/

тел.: +49 / (0)351 / 888 63 60
факс: +49 / (0)711 / 666 23 35 164
Контактно лице:  Joachim Diitrich Joachim.Dittrich@wbstraining.de

 


Femxa Formación S.L.
 
Femxa Formación S.L. е фирма, която се занимава с консултации и обучения за работници в цяла Испания.
 
Адрес: C/ Alcalde Gregorio Espino 50
Portal 1-4
36205 Vigo
Spain
Web Site https://www.grupofemxa.com/

тел.:  00 34 98...
факс: 00 34 986 219 390
Контактно лице: Mª Teresa Zas Iglesias  mtzas@femxa.com


 

Pixel Associazione 

 Мисията на Pixel е да налага иновативен подход към обучението, образованието и културата чрез използването на ИКТ. Има патньорства с обучителни организации в цял свят. Акредитирани са от италианското Министерство на образованието, имат сертифицирана система за управление на качеството.

Адрес: Via Luigi Lanzi, 12 – 50134 Firenze (Italy)
Web Site https://www.pixel-online.net/

Тел..:  + 39 05...
факс: +39 055.4628873
Контактни лица: Francesco Serrini  francesco@pixel-online.net
Elisabetta Delle Donne  eli@pixel-online.net 

Danmar Computers
 
Danmar Computers е малка частна фирма, специализирана в компютърно обучение в областта на информационните технологии и компютърните системи. Има 9 постоянно работещи лица и над 50 експерти в областта на обучението.
 
Адрес: Hoffmanowej 19
35-055 Rzeszów
Poland
Web Site https://www.danmar-computers.com.pl/

Тел..:  +48 17 8...
факс: +48 17 852 54 29
Контактни лица: Malgorzata Miklosz  m.miklosz@danmar-computers.com.pl
Krzysztof Ciapala  k.ciapala@danmar-computers.com.pl


Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information