English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ

Археолозите са открили първите следи от човешко присъствие по тези земи (преди около 4000 г.) в пещерите около Дряновския манастир. Това е едно от най-ранните поселения на континента.

В седми век преди н.е. на територията на днешна Габровска област се настаняват траките. През 4 - 6 век приелите християнството готи-минорес създават свое държавно обединение по Габровските земи, активно разпространяват готската азбука, готския календар и превеждат Библията на готски език. От това време е крепостта Градище, в подножието на която е разположен днешния град Габрово.

Много са следите от римската и византийската култури по територията на днешната Габровска област. През 10 век днешното село Батошево, Севлиевско и крепостта Витен (или Витата стена) Габровско, са включени в земите на Първата Българска Държава.

През 12 век също се документира съществуването на Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево като селища от Втората Българска Държава.

През 1190 година братята Асеневци изграждат храма "Св. Архангел Михаил" в Трявна, който е запазен и до днес.

Пренасянето на столицата в Търновград повишава многократно значението на старопланинските проходи и през 15 в. жителите на градовете Габрово и Дряново получават статут на техни пазители. Поради ползваните привилегии населението им значително се увеличава. С формирането на съзнание за принадлежност към българската народност и свързаните с това борби за държавна, национална и църковна независимост, местното население намира специфичните си функции в общия икономически, политически и просветен живот.

Три са основните характеристики на този период:
  развитие на занаятите;
  създаване и разпространение на килийната просвета, прераснала в новобългарско образование;
  възрожденската българска община, която става модел на българската държавност в условията на османско владичество.

Занаятите, които се развиват в Габрово през Възраждането, са: ножарство; кожарство; изработка на съдове от дърво; грънчарство; иконопис; търговия с бубено семе, кожарски изделия, гайтани, сушени плодове. В Севлиево е развито кожаро-табашкото производство, терзийство, чехларство, мутафчииство. В Дряново - мутафчийство, бояджийство, дограмаджийство и строителство. В Трявна занаятчиите се специализират най-вече в резбарство за нуждите на църквата и иконописа. Много активни са търговските взаимоотношения с различни държави - Турция, Румъния, Русия, Австрия, Англия, Италия, Германия.

През 1835 година Васил Априлов основава в Габрово Първото българско светско училище, чийто приемник днес е Националната Априловска гимназия, а четирите големи селища получават статут на градове и стават центрове на каази (подобни на околии административни формирования). И в четирите селища движението за национална независимост и самостоятелна българска църква намира широка подкрепа, особено през 1860 година и по време на Априлското въстание. Габровци, дряновци и севлиевци са основния тил и жива сила на Опълчението, при боевете на Шипка.

След Освобождението габровската, дряновска и севлиевска интелигенция участва активно в създаването на българския държавен апарат, съставянето на Конституцията, работата на Великото народно събрание и създаването на българската войска.

От Габрово е първият министър-председател на съвременната българска държава Тодор Бурмов, първите министри на просвещението и офицери от Българската армия. Местното население запазва достиженията си в областта на икономиката. През 1882 година в Габрово Иван Колчев Калпазанов открива първата машинна фабрика в новата държава.

Постепенно до 1944 год. тук се съсредоточават 2/3 от текстилното производство, 1/2 от трикотажното и кожарското производство, 90 % от производството на барути, сапуни и други. В Дряново се извършва 100 % от ремонта на железопътни вагони.

През 1885 год. в Габрово е първото заседание на управляващите за обявяване на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. От това време е и дейността на легендарния Продан Тишков (Чардафон Велики). Габровци продължават търговските си връзки с Германия, Австрия, Италия, Русия и Англия, най-вече в доставката на суровини и износа на търговска продукция - платове, обработени кожи; дряновци - в износа на пулпове, мармалади и друга селскостопанска продукция; севлиевци - плодове, зеленчуци и кожи. Заради машинния си парк и качествена продукция от 1912 год. Габрово става известен като "Българския Манчестър.

След 1948 год. до 1958 год. в Габрово и другите градове на областта се концентрира промишленост, втората по големина след София, най-вече производството на вълнени и памучни платове, текстилни машини, железопътни вагони, кожени изделия и други. След 1958 год. се слага начало на развитието на телферостроене, военна продукция, електрически кабели, пластмасови изделия и трансформатори.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information