1

ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ И РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

INSTRUMENT ZUR KOMPETENZANALYSE UND - SCHOPFUNG

1


Наименование на проекта: Инструмент за анализ и развиване на компетентности (INKAS)

Финансиране: Европейска комисия 75 %

Програма: Учене през целия живот

Подпрограма: Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации

Участващи страни: България, Унгария, Гърция, Испания, Италия, Германия, Холандия

Мениджър и координатор на проекта: Рурски университет Бохум, Институт за трудово-правни науки

Ръководител на проекта: Д-р Мартин Крьол,  тел. 0049 (0) 234/32-23293

Пълният профил на проекта (Номер на проекта: DE/11/LLP-LdV/TOI/174447) можете да видите он-лайн (на немски и английски език) в базата данни на европейската програма ADAM: https://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8572

Мотивация за проекта:
Успешното прилагане на  LWM в Холандия беше достатъчна мотивация за партньорите по проект  INKAS да насочат вниманието си към този холандски начин за борба с безработицата. 

Цели и дейности:

1. Създаване на европейска изследователска мрежа за:
- Анализ на приложимостта на LWM в страните на партньорите и
- Нагаждане на LWM към особеностите на всяка от тези страни.

2. Безплатно предоставяне на надежден инструмент за измерване и развиване на уменията на човешкия потенциал на фирмите/организациите, които са готови да участват в проекта

3. Разработване на общоевропейски пазарен продукт за консултиране на фирми.

Времетраене: октомври 2011 - септември 2013.Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.