Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти

23.07.2021  

Двустранни бизнес срещи в рамките на Co-Matching Virtual Meetings 2021.

23.07.2021  

Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

07.07.2021  

Безплатни консултации с кариерен консултант

25.06.2021  

Проектът Digital Coach подпомага въвеждането на цифровизацията в практическото обучение

25.06.2021  

Среща на бизнеса

23.06.2021  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

УПРАВЛЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ АВТОПРОИЗШЕСТВИЯ КАТО ПАНЕВРОПЕЙСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПОДХОД

USM AUTOMOTIVE

1


Наименование на проекта: Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход (USM Automotive);

Финансиране: Европейска комисия 75%, 25% собствен принос;

Програма: Учене през целия живот

Подпрограма: Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации

Участващи страни: Германия, България, Испания, Литва, Швеция, Холандия;

Мениджър и координатор на проекта: Институт за технологии и обучение към Бременския университет, (Бремен, Германия);

Ръководител на проекта:Georg Spoettl, тел: ++ 49 (0)421 218 66270

Пълният профил на проекта (Номер на проекта: DE/12/LLP-LdV/TOI/147505) можете да видите он-лайн (на немски и английски език) в базата данни на европейската програма ADAM: https://www.adam-europe.eu/prj/10033/project_10033_en.pdf

Цели и дейности:

- Свръзване на новите квалификационни изисквания в сектора, като например управление на щетите от автопроизшествия, с инициативи за създаване на капацитет в обучението за гарантиране на умения, които са необходими в професионалната дейност;
- Разработване на секторна концепция за обучение, която дава необходимата квалификация за предизвикателствата на управлението на щетите от автопроизшествия и също така подготовка за прилагане на компютъризирано изчисляване на щетите;
- Разработване на концепция за акумулиране и трансфер на кредити (ECVET) и причисляване на разработената концепция за обучение към Европейската и Националните квалификационни рамки;
- Дефиниране на основаващи се на работния процес стандарти за качество, които са база за обучението и кредитната концепция, документирани в учебен план;
- Квалифициране на персонала (включително лектори и инструктори), така че те да могат да удовлетворяват изискванията на управлението на щетите от автопроизшествия и да прилагат концепцията за кредитни точки. 


Времетраене: октомври 2012 - септември 2014Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information