English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

УПРАВЛЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ АВТОПРОИЗШЕСТВИЯ КАТО ПАНЕВРОПЕЙСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПОДХОД

USM AUTOMOTIVE

1


От октомври 2012 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „USM Automotive – Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход“. Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт за технологии и обучение към Бременски университет, (Бремен, Германия), а останалите партньори са от България, Германия, Холандия, Литва, Испания и Швеция.

Същността на проекта е:

  • Дефиниране на основните процеси и стандарти за качество, а на тяхна база - разработване на секторна концепция за обучение и за акумулиране и трансфер на кредити (ECVET), както и причисляване на разработената концепция за обучение към Европейската и Националните квалификационни рамки.

  • Пилотно обучение в страните на партньорите - включително лектори и инструктори, така че те да могат да удовлетворяват изискванията на управлението на щетите от автопроизшествия и да прилагат концепцията за кредитни точки.

 

   usm  Описание на проекта  

 Събития  

 Партньори

 Контакти

 Документи 

 Печатни материали
 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information