1

УПРАВЛЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ АВТОПРОИЗШЕСТВИЯ КАТО ПАНЕВРОПЕЙСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПОДХОД

USM AUTOMOTIVE

1


От октомври 2012 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „USM Automotive – Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход“. Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт за технологии и обучение към Бременски университет, (Бремен, Германия), а останалите партньори са от България, Германия, Холандия, Литва, Испания и Швеция.

Същността на проекта е:

  • Дефиниране на основните процеси и стандарти за качество, а на тяхна база - разработване на секторна концепция за обучение и за акумулиране и трансфер на кредити (ECVET), както и причисляване на разработената концепция за обучение към Европейската и Националните квалификационни рамки.

  • Пилотно обучение в страните на партньорите - включително лектори и инструктори, така че те да могат да удовлетворяват изискванията на управлението на щетите от автопроизшествия и да прилагат концепцията за кредитни точки.

 

   usm  Описание на проекта  

 Събития  

 Партньори

 Контакти

 Документи 

 Печатни материали
 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.