1

УПРАВЛЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ АВТОПРОИЗШЕСТВИЯ КАТО ПАНЕВРОПЕЙСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПОДХОД

USM AUTOMOTIVE

1


       USM Automotive - брошура


       Европейска концепция за продължаващо професионално обучение по „Управление на ремонта на щети от автопроизшествия (CRPM)“, ориентирана към резултатите от ученето - брошура


       USM Eвропейски профил за продължаващо професионално обучение по „Управление ремонта на щети от автопроизшествия (CRPM)“ - Професионални стандарти - брошура

      


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.