Анкета на Община Габрово за нови решения за застраховане на имуществото при настъпващите климатични промени

03.07.2024

Прочети повече

Община Габрово заедно с още осем общини от други европейски страни, няколко университета и експертни групи разработва иновативни решения за застраховане на имуществото на индустриални, транспортни, земеделски и други фирми и граждани. Целта е тези нови форми на застраховане да бъдат предложени на застрахователните компании, за да се постигнат по-изгодни, по-привлекателни и достъпни за клиентите решения, които да мотивират повече компании да застраховат имуществото.

Трябва заедно да разберем как да се развие застрахователния сектор, какви нови схеми на застраховане да разработи, за да стимулира публичните власти – държавата и общините да инвестират в публичната инфраструктура за адаптация към климатичните промени, а имуществото на компаниите да бъде застраховано.

Проучването на мнението на фирмите и институциите е чрез анкета, която е достъпна на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9_iRNlS1-2lDqpMt6ZV1ay2LCjO3uOE-gdq23uPC0MKWRKA/viewform

Очакваме Вашите отговори до 12.07.2024 г.

Настройки за бисквитките