Безплатен онлайн уебинар на тема: „Проекти за разработване на иновации в предприятията – възможности за финансиране и правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

26.05.2023

Прочети повече

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при Българска търговско-промишлена палата, организира безплатен онлайн уебинар на тема: „Проекти за разработване на иновации в предприятията – възможности за финансиране и правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

В случай, че планирате разработване на иновации Във вашето предприятие/организация и/или се нуждаете от финансиране и правна закрила на Вашите обекти на индустриална собственост, можете да се включите в събитието.

По време на уебинара ще научите какви са минималните задължителни изисквания за кандидатстване по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, както и информация по следните теми:

  • Възможностите за финансиране на проекти по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“;
  • Правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „ Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

В края на уебинара ще бъде отделено време за въпроси и отговори. Въпросите си може да изпращате предварително на имейл до 31.05.2023 г.

Лектори:

Радослав Петков – Председател на СИДНТ. Управляващ Партньор RLK Consulting Ltd., над 20 години успешен управленски опит в провеждането на стратегии и развиването на бизнеси.

Костадин Манев – Член на УБ на СИДНТ. Управляващ партньор адвокатска кантора Манев & Партньори – специализирани в областта на интелектуалната собственост и конкурентното право. Над 30 годишен опит в областта на Интелектуалната.

Уебинарът ще се проведе онлайн в платформата Google meet.

Събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация в срок до 31 май 2023г. – 16.00ч., на имейл адрес трябва да изпратите:

  • двете имена на участника
  • име на предприятието/организацията
  • мейл за връзка – линкът за участие се получава след регистрацията.

Времетраене – 1:15ч.

Допълнителни материали за събитието ще бъдат изпратени след регистрацията.

Източник: БТПП

Настройки за бисквитките