Безплатен уебинар за представяне на процедурата за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

28.08.2023

Прочети повече

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии към Българска търговско-промишлена палата на 29.08.2023 г. от 15:00 ч. ще проведе безплатен уебинар, на който ще представи отворената за кандидатстване процедура за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Уебинарът има за цел да представи възможностите за финансиране на предприятията, попадащи като код на икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“, да трансформират производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства.

Със средствата могат да се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така да се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др.

Уебинарът ще се проведе в платформата Google meet.

Събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация в срок до 28 август 2023 г. – 16.00ч., на имейл адрес трябва да изпратите:

– две имена на участника;

– име на предприятието/организацията;

– имейл за връзка. Линкът за участие се получава на този мейл след регистрацията.

За тези, които не успеят да се включат в уебинара, се подготвя подобен информационен ден в Габрово, който по предварителна информация ще се проведе на 4 септември. Следете ни във фейсбук или на сайта на ГТПП за допълнителна информация.

 

Настройки за бисквитките