“Career Intelligence” за млади хора

19.08.2022

Прочети повече

Габровската търговско-промишлена палата започва седми съвместен проект с Института за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия. Този път изкуственият интелект е в помощ на младите хора при професионалното им ориентиране.

Как изкуственият интелект (ИИ) може най-добре да подпомогне младите хора да развият професионалните си перспективи и да планират кариерата си проучва европейски екип, ръководен от Института по трудово-правни науки (IAW) към Рурския университет в Бохум (RUB). Това включва и насърчаване на предприемаческото мислене и действия на ранен етап. Проектът „Career Intelligence“ се финансира от Европейския съюз (ЕС) за две години и половина с около 500 000 евро. Това е седмият проект на ЕС, който учените от Бохум успяват да спечелят заедно с партньори от Европа. Два от тези проекти на ЕС (Enterprise+ и Career 4.0) бяха наградени от ЕС като проекти с най-добри практики. По отношение на съдържанието новият проект е свързан с проекта Career 4.0.

Точна обратна връзка за младите хора

Началото на новия проект „Career Intelligence“ беше дадено на срещата на гръцкия остров Крит в края на юли 2022 г. Институтът по трудово правни науки към към Рурския университет (RUB) работи в тясно сътрудничество с изследователи от Гърция, Унгария, България и Финландия, както и от други страни.

С помощта на изкуствения интелект и на индивидуално съобразена обратна връзка искаме да дадем на всички млади хора възможността да следват собствения си път, обяснява ръководителят на проекта професор Мартин Крьол от IAW.

 

Усъвършенстване на личния план за развитие

Проектът се основава на резултатите от проекта на ЕС Career 4.0. В рамките на този проект международен изследователски екип разработи платформа за обучение, която насърчава предприемаческото мислене и действие сред младите хора, както и техните цифрови умения, независимо от националните граници. На тази основа партньорите по проекта искат да отговорят на основния въпрос: „Защо“: Мартин Крьол обяснява, че ще стигнем до същината на въпроса защо и кои инструменти на изкуствения интелект трябва да използваме, за да увеличим ползата от платформата за обучение на младите хора.

„Сега всички дейности, свързани с използването на изкуствен интелект в контекста на платформата за обучение, служат за подобряване на плана за личностно развитие на младите хора, както и за значително увеличаване на броя на младите хора, които могат сами да използват платформата за обучение“, обобщава той целите на проекта.

Проектът като обобщение

Професор Корнелия Фрайтаг, заместник-ректор по академичните въпроси на Рурския университет подчерта, че Career Intelligence, както и Career 4.0 преди това, напълно се вписва в цялостната стратегия на RUB. „Искаме да насърчаваме предприемачеството сред младите хора, да напредваме в интернационализацията, да свържем още по-тясно научните изследвания и преподаването и в дългосрочен план да използваме разумно изкуствения интелект в образованието. Този проект е надграждане и обобщение на всичко досега“ – казва тя.

Придобиването на цифрови умения и засиленото използване на цифрови инструменти са актуални теми на национално и европейско равнище. Платформата за обучение може да бъде интересна за много организации, особено за университети, асоциации, компании и работещи в тематичния спектър на образованието и обучението.

Платформата за обучение като „пътуване“

Платформата за обучение, разработена в рамките на проекта на ЕС Career 4.0, вече може да се използва и в други държави от ЕС на съответните национални езици, например в Унгария, България, Германия, Гърция, Италия и Испания, като съществува и международна версия на английски език. Логично е работата и дейностите на младите хора в платформата за обучение да се разглеждат като „пътуване“. В смисъла на аналогия става дума за определяне на „мястото на пътуване“ (Къде искам да отида в професионален план?), след това за „планиране на пътуването“ (Какво ми е необходимо, за да достигна до целта?), „осъществяване на пътуването“ (Как успешно да организирам процеса на учене?) и накрая – какво съм взел със себе си от пътуването. Помощта и насоките на всички тези етапи се осигуряват от инструменти на изкуствения интелект, като чатботове, т.нар. адаптивни системи за обучение и системи за препоръчване на случаи.

„От предишните ни проекти знаем, че младите хора изискват такива интерактивни предложения и че обичат да получават индивидуална обратна връзка. Сега трябва да работим върху това тази обратна връзка да води до правилни решения“ – заявява Мартин Крьол.

Партньори по проекта

Освен IAW в Бохум, са включени и палати, университети и компании от Гърция, Финландия, Унгария. Партньор за България е Габровската търговско-промишлена палата.

 

Настройки за бисквитките