Дни на промишлеността на ЕС 2022 г.

27.01.2022

Прочети повече

Дните на промишлеността на ЕС са водещото годишно събитие на Европа, в което се дискутират актуални теми  в  областта на индустриалната политика и се подобрява базата от знания на европейската промишленост. Форумът е основната платформа за обсъждане на предизвикателствата пред промишлеността и съвместно разработване на възможности и политически отговори в приобщаващ диалог с широк кръг заинтересовани страни.

Формират се промишлените политики на европейско, национално, регионално и местно равнище и се постига  съгласуваност за европейската промишленост за осигуряване на работни места, растеж и иновации в Европа.

Дните на промишлеността на ЕС 2022 г. ще се проведат в Брюксел между 8 — 11 февруари 2022 г.

Тази година те се провеждат под надсов: „Отключване на бъдещето: Промишлените екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифровия преход“.

Изданието за 2022 г. ще стимулира дискусиите в различните промишлени екосистеми по техните зелени и цифрови пътища, ще засили устойчивостта на дружествата и МСП от ЕС. То ще проведе дискусии относно начина, по който младото поколение може да оформи бъдещето на промишлеността на ЕС, в съответствие с идеята на Комисията да обяви  2022 г. на Европейската година на младежта.

Регистрирайте се за събитието

Още информация за събитието:

Програмата е разделена на 4 тематични дни:

  • 8 февруари, озаглавен „Приближаване към индустриалните екосистеми на ЕС“, с представяне на преходния път на екосистемата на туризма и много други;
  • 9 февруари, озаглавен „Ускоряване на прехода към зелена, цифрова и устойчива икономика в ЕС“, с включени паралелни заседания на петте работни групи на Индустриалния форум, утвърждаване на плана за прехода и много други;
  • 10 февруари „Отключване на бъдещето: Промишлените екосистеми на ЕС по пътя към зеления и цифровия преход“ с пленарни сесии на високо равнище и основни речи. В светлината на Европейската година на младежта – 2022 г. – на този ден в рамките на специалната младежка програма ще се проведат дискусии за това как промишлеността на ЕС може да привлече млади европейци и как младото поколение може да оформи бъдещето на промишлеността на ЕС.
  • 11 февруари „Съвместно създаване на екологичен, цифров и устойчив преход“ с експертни сесии, организирани от заинтересованите страни и Европейската комисия.

След първото издание през 2017 г. Дните на промишлеността на ЕС се утвърдиха и бяха признати за основна платформа на Европейската комисия за открит диалог и дискусии със заинтересованите страни в областта на промишлеността. Поради настоящите санитарни ограничения изданието през 2022 г. ще има хибриден формат, обединяващ хиляди участници, които се присъединяват към конференцията онлайн, и ограничен брой лектори на място.  Програмата ще бъде допълнена от виртуално изложение, възможности за създаване на мрежи и 10 нови епизода от поредицата подкастове „Дни на промишлеността на ЕС“.

Източник: Представителство на ЕК в България, Инфобизнес

Настройки за бисквитките