ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ECVET

Начало на събитието:
10/04/2009
Край на събитието:
11/04/2009
Обща информация:

Четвъртата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 10 и 11 април 2009 г. в Габрово. След преглед на изпълнението на задачите по проекта във всяка страна-партньор, от ITB Бремен беше предложена концепция за ECVET – система за трансфер на кредити в професионалното обучение и бяха дискутирани нейните основни аспекти в контекста на европейските препоръки. Бяха представени и резултатите от срещите на Консултативните съвети във всяка от страните-партньори. Ръководителят на проекта проф. Шпьотл представи версия на квалификационна рамка за автомобилния сектор Той изтъкна, че изискванията за квалифициран труд и технология са от особена важност и поради това трябва да бъдат в центъра на по-нататъшните разсъждения.

Проф. Шпьотл даде информация за международната конференция DECOWE, която ще се проведе от 24. до 26.09.2009 г. в Любляна – Словения. Поради важността на тази конференция беше взето решение партньорите по проекта да участват в нея и проведат кратка работна среща.

Последната работна среща на партньорите по проекта ще се проведе през м. октомври 2009 г. в Палермо, Италия.

Настройки за бисквитките