Европейски ден на езиците – Габрово

Начало на събитието:
25/09/2008
Край на събитието:
26/09/2008
Обща информация:

Европейският ден на езиците 26 септември (провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година) беше избран за заключителното мероприятие на проекта “ECLAT – Европейска схема за обучение за езиков и комуникационен одит”.

Пред представители на малки и средни предприятия (основната целева група на проекта), на регионалните и местни власти бяха представени целите на европейската схема, резултатите от пилотните одити, проведени в цялата страна, практиката в другите страни, както и възможностите за финансиране на дейностите през оперативните програми. В заключителното мероприятие участваха и първите обучени за България комуникационни и езикови одитори, които споделиха мнението си за работата като такива – какви трудности срещат, какво е отношението на висшия мениджърски персонал към разглежданата тематика. Ръководители на одитираните предприятия изказаха становището си за полезността на схемата.

Седмица преди заключителното мероприятие на територията на Габровската търговско-промишлена палата беше представена изложбата с фотоси от националния конкурс  “Слънцето грее еднакво за всички”, посветена на годината на междукултурния диалог.

Настройки за бисквитките