Габровската палата – домакин на международен семинар по иновации и управление на качеството

Начало на събитието:
29/04/2015
Край на събитието:
30/04/2015
Обща информация:

На 29 и 30 април 2015 г. Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) беше домакин на международен семинар на тема: „Иновации и управление на качеството в Европа“. Семинарът се проведе в рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение, финансиран от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма Леонардо да Винчи на ЕС, по който ГТПП е партньор, а водеща организация е Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум.

Иновациите в малките и средни предприятия (МСП) в Европа, оценката на техния иновативен потенциал и методите за повишаването му, управлението на качеството на иновативния процес, развитието на компетентностите на персонала за иновации бяха част от темите, които се дискутираха в рамките на два дни от представителите на МСП от Габровска област, на академичните среди, на местни и регионални власти. Те с интерес се запознаха с темата: Иновационния мениджмънт и управление на качеството като предизвикателство за развитието на компетентностите на персонала, представена от Моника Кюпер от Рурския университет в Бохум, Германия.

Опитът на Германия в областта на оценка на иновативната способност на МСП и резултатите от приложението в рамките на проекта на метода InnoKenn в пет пилотни предприятия от Габровска област беше представен от един от разработчиците на метода Мартина Веге. Тя очерта и друг метод, разработен в Германия, свързан с анализи във фирмата, от който нашите предприятия също биха могли да се възползват.
Оценката на иновативната способност на фирмите става особено актуална при кандидатстването им с проекти по програма „Хоризонт 2020“. На европейско ниво също е разработена методика и България вече има трима лицензирани оценители в рамките на Enterprise Europe Network по т.нар. метод IMP3rove. Той е в съответствие с европейския стандарт за управление на иновациите CEN/TS 16555-1. За това, както и за други възможности, които мрежата предоставя, говори Красимира Соколова – ръководител на EEN Стара Загора.

Състоянието на иновациите в България, факторите за тяхното нарастване, ролята на човешкия фактор и много други интересни данни в областта на иновациите представи Тодор Ялъмов от Фондацията за приложни изследвания и комуникации пред участниците в семинара и студенти от Техническия университет в Габрово. Беше отбелязано, че Габрово е един от центровете на иновации в България, приведени бяха множеството примери на добри практики в български компании . Фондацията от доста години изготвя доклада Иновации.бг.

Проф. Галя Дунчева от ТУ Габрово запозна аудиторията с пътя на една разработка от иновативната идея до внедряването й в предприятието – какво трябва да направят научните работници от университетите, за да имат „годен за внедряване“ продукт, а доц. Железаров – зам.-ректор на ТУ Габрово сподели опита на университета в подготовката на кадри и връзката с бизнеса.

Всички презентации са достъпни на сайта на Габровската търговско-промишлена палата, а при желание фирмите могат да заявят в ГТПП използването на метода InnoKenn в тяхната фирма безплатно.

Настройки за бисквитките