Информационен ден по проект InnoWeit (9 юли 2014 г.)

Начало на събитието:
09/07/2014
Край на събитието:
09/07/2014
Обща информация:

На 9 юли 2014 г. от 9,00 часа в Заседателната зала на Ректората на Техническия университет в Габрово  се информационен ден по проекта. Пред представители на фирми от Габровска област, академичните среди, местни и регионални власти и медиите бяха представени целите и дейностите по проекта, опита, който има Германия по прилагане на метода InnoKenn, метода InnoKenn, разработен от германски учени.

Беше проведено обучение  на специалисти от пет предприятия от  областта за използване на  метода InnoKenn, разработен от германски учени. Той е приложен досега в повече от 8000 германски МСП. В рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение методът ще бъде приложен пилотно в тези предприятия от Габровска област.

Методът за оценка предизвика много голям интерес сред участниците и представителите на медиите.

Настройки за бисквитките