Събития

Дати: 09/07/2014 - 10/07/2014

Пилотно приложение на метода InnoKenn в „Мехатроника“ АД Габрово

В рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение, в който водеща организация е университетът в Бохум, ...

08/07/2014 14:46Виж повече

Дати: 09/07/2014 - 09/07/2014

Информационен ден по проект InnoWeit (9 юли 2014 г.)

На 9 юли 2014 г. от 9,00 часа в Заседателната зала на Ректората на Техническия университет в Габрово  се информационен ...

08/07/2014 12:33Виж повече

Дати: 05/12/2013 - 06/12/2013

Първа среща и обучение на обучители в Бохум

В рамките на две седмици в края на ноември и началото на декември 2013 г. в Бохум се проведоха първата ...

04/12/2013 12:25Виж повече

Дати: 11/11/2013 - 11/11/2013

Определени са кандидатите за участие в мобилност по проект на ГТПП

Селекционната комисия при ГТПП определи 10 кандидата, които да продължат във втората селекционна фаза на проект “Иновативни европейски практики и ...

11/11/2013 16:20Виж повече

Дати: 29/10/2013 - 29/10/2013

ГТПП стартира работа по проект „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма”

Проектът „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма” се изпълнява от ГТПП в ...

28/10/2013 16:24Виж повече

Дати: 29/10/2013 - 29/10/2013

Конкурс за подбор на кандидати в проект „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма“

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект №2013-1-BG1-LEO03-08809 ГТПП обябява конкурс за набиране на специалисти в областта на балнео ...

27/10/2013 16:22Виж повече

Дати: 06/06/2012 - 07/06/2012

Международна работна среща: „IN KAS – Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост“ 06-07 юни 2012 г., гр. Габрово

Какви са средствата и как държавата ги изразходва за мерки за субсидирана заетост, колко лица могат да се възползват от ...

05/06/2012 15:37Виж повече

Дати: 18/03/2010 - 19/03/2010

Трета работна среща на партньорите по проекта CAR CAREERs

Третата работна среща на партньорите по проекта се проведе от 18. и 19. март 2010 г. в София. Всеки партньор направи ...

17/03/2010 15:13Виж повече

Дати: 22/09/2009 - 24/09/2009

Втора работна среща на партньорите по проекта CAR CAREERs

Втората работна среща на партньорите по проекта се проведе от 22. до 24. септември 2009 г. в Любляна, Словения. На срещата ...

21/09/2009 15:08Виж повече

Дати: 18/03/2009 - 19/03/2009

Първа работна среща на партньорите по проекта CAR CAREERs

Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 18. и 19. март 2009 г. в гр. Бремен, Германия. Бяха ...

17/03/2009 15:04Виж повече

Настройки за бисквитките