ПЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ECVET

Начало на събитието:
09/10/2009
Край на събитието:
10/10/2009
Обща информация:

Петата последна работна среща на партньорите по проекта се проведе на 9 и 10. октомври 2009 г. в Палермо, Италия.

Всяка страна-партньор представи дейностите си по разработването на квалификационна рамка за автомобилния сектор и резултатите от анкетата, проведена на база на разработения по проекта въпросник. Беше обсъден модел за трансфер на кредити във връзка със секторната квалификационна рамка.

Настройки за бисквитките