Първа работна среща на партньорите по проекта CAR CAREERs

Начало на събитието:
18/03/2009
Край на събитието:
19/03/2009
Обща информация:

Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 18. и 19. март 2009 г. в гр. Бремен, Германия.

Бяха разяснени структурата, целите и работният план на проекта; беше представена системата на неформалното и самостоятелно учене в Германия, както и резултатите от разработването на Европейската квалификационна рамка за автомобилния сектор по проект CarEasyVET

Настройки за бисквитките