Трета работна среща на партньорите по проекта CAR CAREERs

Начало на събитието:
18/03/2010
Край на събитието:
19/03/2010
Обща информация:

Третата работна среща на партньорите по проекта се проведе от 18. и 19. март 2010 г. в София.

Всеки партньор направи презентация на “маршрутите за преход” от професионално обучение към висше образование в автомобилния сектор в своята страна. Бяха дискутирани и възможностите за валидиране на знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в съответните страни. В България развитието на система за валидиране е все още в начална фаза, докато във Франция е въведена цялостна система, нормативна база и методология за удостоверяване на знанията и уменията.

Настройки за бисквитките