ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ECVET

Начало на събитието:
19/06/2008
Край на събитието:
20/06/2008
Обща информация:

На 19 и 20 юни в Любляна, Словения се проведе втората работна среща на партньорите по проекта. Университетът в Любляна, който е партньор по проекта от словенска стана, е едно от най-големите висши учабни заведения в Европа. Ема над 62 хиляди студенти в 22 факултета. Срещата се проведе във факултета за социални науки. Партньори представиха първите варианти на анализите на “домейна” и професионалното обучение, свързано с автомобилния сектор в собствените си страни. Коментирани бяха разликите в отделните страни и начинът на приравняване на съществуващите начини на професионално обучение и техните резултати към европейските квалификационни рамки.

Анализът за България показа, че структурата на професионалното образование, въведените степени, структурата на държавните образователни изисквания са близки до структурата на европейските квалификационни рамки, което ще улесни направата на съответствията. Първоначалният анализ за България и презентацията могат да се намерят в меню “документи”. Следващата среща ще бъде през декември във Виена, Австрия.

Настройки за бисквитките