Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

07.07.2021, ГТПП

Работниците в индустрията не са готови да се изправят пред новите реалности, тъй като им липсват „правилните“ знания и умения, които се изискват от четвъртата индустриална революция.
Проект allCUTE 2020-1-BG01-KA202-079042, разработен по програма Еразъм+, предлага алтернативно решение за справяне с тези предизвикателства и нужди, разработвайки платформа за активно учене за инженерно-техническия персонал в сектор машиностроене и мехатроника.

Прочети повече

На 27 и 28 юни 2021 в град Кавала, Гърция, се проведе първата транснационална партньорска среща по проект Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE), 2020-1-BG01-KA202-079042, в която взеха участие партньори от четири държави (България, Гърция, Полша, Сърбия): 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и Клъстър „Тракия икономическа зона“.

На срещата се обсъдиха дейностите на проекта и оценката на Учебния план за повишаване на квалификацията на техници и инженери, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“, дадена от външни оценители от бизнеса и образованието. Оценката е много положителна по отношение на иновативността на съдържанието и техниките на учене и оценяване на придобитите умения, гъвкавостта, полезността и потенциала за мултиплициране на този резултат Партньорите дискутираха 14-те курса, които ще бъдат разработени, както и платформата за активно учене (ПАУ).

В рамките на първия уъркшоп преподавателите разработиха 3 инженерни проблема, които ще бъдат публикувани в ПАУ, а по време на втория уъркшоп представителите на търговско-промишлените палати очертаха стратегия за привличане на потенциални обучаеми. Те се договориха и за партньорства в други области.
Срещата изигра ключова роля за изграждане на устойчиво партньорство.

Настройки за бисквитките