Подготовката на квалифицирани кадри за индустрията беше темата на международна конференция в Тракия икономическа зона 

20.07.2022

Прочети повече

Подготовката на квалифицирани кадри за индустрията беше темата на международна конференция в Тракия икономическа зона

Кадрите са основният капитал за развитието на успешна икономика! Около тази теза се обединиха участниците в международната конференция „Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на умения на кадрите“, която се проведе в Trakia Event Center в Тракия икономическа зона. Форумът беше организиран по  проект „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“ (allCUTE), финансиран по програма ЕРАЗЪМ+. В проекта си партнират 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и Клъстер „Тракия икономическа зона“. В рамките на проекта бяха разработени  кратки курсове за допълнителна квалификация (в рамките на 6-7 дни обучение) на заетите във фирмите техници и инженери от сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“. Учебният план се състои от 14 курса – 6 за инженери и 8 за техници и се базира на резултатите от проучване, проведено сред 161 фирми в 4-те страни.

В работата на конференцията взеха участие и Зам. министъра на образованието и науката Мариета Георгиева, Желез Енев от Министерството на икономиката, Зам. кметът на Пловдив Стефан Стоянов, представители на фирми и местната власт в Пловдив, както и партньорите по проекта от България, Гърция, Полша, Сърбия.

 

Цветелина Петрова, преподавател в ТУ-Габрово, който е координатор на проекта, обясни как се работи с онлайн платформата www.allcute.eu, на която са качени курсовете. Тя изтъкна, че създадените образователни ресурси са въз основа на транснационално сътрудничество и обединяват знанията и уменията в секторите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ на 4 държави.

Габровската търговско-промишлена палата, която е партньор по проекта, представи резултатите от направените проучвания за Габровска област и от проведените пилотни обучения за инженери и техници в областта.

 

Настройки за бисквитките