ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА  „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ В ГАБРОВО

30.08.2023

Прочети повече

Информационен ден  по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ по Плана за възстановяване и развитие ще се проведе на 4 септември 2023г. от 13:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово  (регистрация: 12.30 – 13.00 ч.).

Ръководството и експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и растежа ще представят пред фирмите от сектор С „преработваща промишленост“, насоките за кандидатстване и ще дадат допълнителни разяснения по процедурата.

Мярката е с бюджет 180 млн. лв., които могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, допринасящи за ограничаване на щетите върху околната среда. Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 70 хил. лева, а максималният е в зависимост от категорията на предприятието и може да е до 1 млн. лева.

Със средствата могат да се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така да се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др.

Организаторите канят  представители на фирми от сектор С „преработваща промишленост“ да вземат участие и да зададат своите въпроси.

Допълнителна информация и отговори на въпроси на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4

Настройки за бисквитките