Проектът „Дигитален треньор“ получи награда за проект с най-добри практики от ЕС

09.02.2024

Прочети повече

Проектът, в който Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България, показва как компаниите могат да бъдат в крак с цифровизацията и да я използват за своите цели.

В продължение на три години международен консорциум, ръководен от Института за наука за труда към Рурския университет в Бохум, разработи мерки, които да помогнат на компаниите да бъдат в крак с цифровизацията. Проектът „Дигитален треньор“, финансиран от Европейския съюз, беше толкова успешен, че вече е признат за проект с най-добри практики.

Дигитален треньор придружава служителите

Новите цифрови технологии, по-специално изкуственият интелект (ИИ), изискват корекции в корпоративната култура, препроектиране на работните процеси и развиване и разширяване на нови умения. „Затова в проекта разработихме ролята на дигиталния треньор“, обяснява ръководителят на проекта проф. д-р Мартин Крьол. „Този човек комуникира ефективно промените, включва служителите и помага да се преодолее съпротивата срещу новите технологии.“

Целевата група са хората, които отговарят за образователните задачи в организациите, като например специалисти по развитие на персонала и обучители. От квалификационната програма „Дигитален треньор“ обаче могат да се възползват и участници, които насърчават цифровата трансформация в компаниите, служители на професионални училища, външни центрове за обучение и учебни и изследователски центрове в университетите. Дигиталните треньори придобиват необходимите умения в единадесет модула за самообучение, които са специално разработени и оценени.

Емпирични проучвания

Въз основа на проекта на ЕС бяха проведени няколко подробни емпирични проучвания: В повече от 15 малки и средни предприятия от България, Германия, Гърция и Унгария изследователите приложиха така наречения модел на зрелостта ADAPTION, за да определят състоянието на цифровата трансформация в организациите. Извършено бе научно наблюдение на прилагането на ADAPTION и бяха събрани обратни връзки. „Видяхме, че моделът ADAPTION изследва и аспектите на степента, в която може да се гарантира ориентирано към човека изпълнение на работата във връзка с технологични иновации като изкуствения интелект“, обяснява Мартин Крьол.

Друго проучване беше посветено на по-нататъшното развитие на подхода „фабрика за обучение“. Сравнението на различните учебни фабрики в ЕС доведе, наред с другото, до стандарти за качество. „На този етап проектът на ЕС подчерта добавената стойност на интердисциплинарното сътрудничество на европейско ниво“, заявява проф. д-р Бернд Куленкьотер, ръководител на ZESS и Фабриката за обучение и изследвания в Рурския университет в Бохум. Освен това беше разгледано създаването на областта на цифровия коучинг. Целта беше да се открият и анализират потенциалите и съпротивите. В проучването взеха участие 38 души, които разкриха, че е реалистично дигиталният коуч да се утвърди като организатор на процесите в дадена организация. „Важно е обаче да има яснота за услугите, предлагани от дигиталния треньор, и отговорните членове на организацията да са наясно с настоящата кризисна ситуация“, казва Крьол.

Сътрудничество на партньори

В проекта участват партньори от Унгария (Търговско-промишлената палата в Печ и Фабриката за обучение към Будапещенския университет), Гърция (Техническият институт на Търговско-промишлената палата в Ираклион и Фабриката за обучение към Университета в Патра), България (Търговско-промишлената палата в Габрово) и Германия (Фабриката за обучение и изследвания към Рурския университет в Бохум). Проектът се управлява от Института по наука за труда към Рурския университет в Бохум. „Проектът на ЕС „Дигитален треньор“ служи като модел за международно сътрудничество, тъй като научните изследвания и преподаването са тясно свързани на европейско ниво чрез метода на обучение, основано на научни изследвания, в съответствие с нашата мисия“, казва проф. д-р Корнелия Фрайтаг, заместник ректор по преподаване и обучение в Рурския университет в Бохум.

Въздействието на проекта на ЕС се изразява, наред с другото, в това, че в университетите на страните партньори по проекта се създава програма за квалификация на цифрови треньори и че участващите промишлени и търговски камари от европейските страни партньори предлагат услугата „цифров треньор“.

Създадените модули за обучение по проекта (на български, английски и немски език) са публикувани на страницата на Габровската търговско-промишлена палата на следния линк: https://chamber-gabrovo.com/moduli-za-samoobuchenie-na-digitalni-trenori-po-proekt-digital-coach/

За контакти:

Проф. д-р Мартин Крьол

Институт за наука за труда

Рурски университет Бохум

Електронна поща:

Сайт на проекта: https://digitalcoaches.eu/

Настройки за бисквитките